K vybudování stanice první pomoci na Sněžníku zatím nedojde. Projekt iniciovala záchranná jednotka Českého červeného kříže v Děčíně, která počítala i s partnerskou spoluprací německých záchranářů. Ti se ale rozhodli, že se na projektu podílet nebudou.
„Německý červený kříž si spoluúčast zatím rozmyslel především kvůli tomu, že by na uvažovaný záměr neměl dostatek peněz. Zároveň se ale naši zahraniční kolegové chtějí angažovat v pomoci při hledání možných finančních zdrojů z evropských programů a fondů,“ vysvětlil Jiří Tejmar z děčínské záchranné jednotky.
Stanoviště první pomoci mělo na Sněžníku vzniknout v bývalé policejní služebně. „Ta už řadu let neslouží svému účelu.
Nějakou dobu tam byly dva byty, později už pouze jeden a teď je budova zcela opuštěná. Je v zájmu města objekt prodat co nejdříve, protože jinak jeho devastace bude pokračovat,“ uvedl místostarosta Jílového Václav Zibner. Děčínská organizace dobrovolných zdravotníků byla jedním z prvních žadatelů o získání objektu, u kterého figuruje odhadní cena zhruba jednoho milionu korun.
„Telefonicky se ozvalo i několik dalších zájemců. V záležitosti prodeje ale zatím žádné rozhodnutí nepadlo. Nicméně právě kvůli dlouhodobější opuštěnosti bude muset nový vlastník do celkových oprav a úprav budovy investovat poměrně dost peněz. Vytvoření stanice první pomoci je projektem, který bychom uvítali. Zároveň ale město Jílové coby vlastník má zájem na tom, aby objekt dál nechátral.
Když se objeví jiný zájemce třeba se záměrem budova rekonstruovat na trvalé bydlení nebo k rekreačním účelům, nebudeme se tomu bránit,“ dodal Zibner.
Především v zimním období je oblast Děčínského Sněžníku obtížně přístupná. Přitom tam míří mnozí milovníci lyžování, především běžkaři.
V případě úrazu by se o jejich ošetření rychleji postarali záchranáři, kteří by v uvažované stanici první pomoci měli celoroční služby.
„V našem projektu počítáme se stálým personálním obsazením tří lidí. Svého záměru se zatím definitivně ještě nevzdáváme, dochází jenom k odkladu našich plánů,“ dodal Jiří Tejmar.