Třídění bioodpadů začíná v Děčíně nabírat na obrátkách. Delší dobu městem připravovaný pilotní projekt odstartovaly místní technické služby v polovině září rozvozem zhruba tří stovek kompostejnerů k rodinným domkům ve vybraných děčínských lokalitách. Jde o místní část Letná a zástavbu pod nemocnicí.
„Než došlo k samotnému zahájení separace, zaměřili jsme se na osvětu, aby lidé věděli, co je do speciálních nádob na bioodpady možné ukládat a co tam rozhodně nepatří. Kromě toho jsme do jednotlivých vybraných domácností distribuovali letáčky s přehledem o jednotlivých termínech vyvážení kompostejnerů,“ vysvětlil náměstek ředitele akciové společnosti Technické služby města Děčín Václav Svoboda.
Svozy se budou konat každý sudý týden v sobotu, vždy od půl osmé ráno. Nejbližším termínem je právě nadcházející sobota šestého října. „Výjimkou byl úplně první svoz, který se uskutečnil dvaadvacátého září, tedy už týden po rozmístění kompostejnerů. I tak byla většina nádob zaplněných,“ připomněla Gabriela Zadinová, která je studentkou fakulty životního prostředí na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Třídění bioodpadů v Děčíně si zvolila za téma své diplomové práce a zároveň se stala manažerkou projektu. „Je to problematika, která mě z hlediska budoucí profese hodně zajímá. Potěšilo mě i pozvání Spolku přírodovědců Masarykovy univerzity Brno, kteří počátkem listopadu v rámci evropského Týdne vědy a techniky pořádají mezioborový seminář nazvaný Brno chrání přírodu. Bude zaměřený na komunální odpad a přednesu na něm příspěvek Bioodpad – inspirace z Děčína,“ uvedla třiadvacetiletá studentka.
Už nyní se o děčínský systém třídění biologicky rozložitelných odpadů a první zkušenosti zajímají i další města. Chtějí se tak v dostatečném předstihu připravit na novelu zákona o odpadech, podle níž bude mít každá obec povinnost umožnit svým občanům třídění bioodpadu nejpozději do roku 2012.
„Už o dva roky dříve by ale podíl těchto zbytků z domácností a zahrad měl v celkovém objemu svážených odpadů na komunální skládku tvořit maximálně pětadvacet procent. V případě našeho úložiště Orlík v Malšovicích je to zatím stále zhruba čtyřicetiprocentní podíl. Životnost skládek komunálního odpadu by se v dalších letech díky třídění bioodpadů měla obecně prodlužovat,“ vysvětlil náměstek ředitele děčínské akciovky Václav Svoboda.
Při prvním svozu skončilo ve skoro třech stovkách děčínských kompostejnerů téměř deset tun bioodpadů. Město za uložení každé tuny do kompostárny v Chudenicích u Bíliny zaplatí dva tisíce korun. Patnáctiměsíční ověřování pilotního projektu při očekávaném průměrném objemu až patnácti tun u každého svozu tak vyjde děčínský rozpočet na zhruba milion korun. Při rozšíření systému na celé město se náklady ještě podstatně zvýší. Přínosem ale má být podstatně pomalejší zaplňování skládky komunálního odpadu.
„První svoz nepřinesl žádné větší komplikace. V některých kompostejnerech jsme ale zaznamenali větší množství spadaného ovoce, které tak tvořilo jednolitý obsah speciálních nádob. Tady bychom měli prosbu, aby jednotlivé vrstvy těchto padanek lidé alespoň částečně prokládali posečenou trávou, listím nebo prořezávkou z keřů a stromů. Usnadní to manipulaci se sběrnými nádobami. Protože jde stále o novinku, je také důležité připomenout lidem, aby vyndávali nádoby před svozem na komunikaci před svým domem. Tedy v pátek večer nebo v sobotu ráno nejdéle do půl osmé,“ poznamenala manažerka projektu Gabriela Zadinová.