Prováděné změny přispějí ke zlepšení stavu a zpřehlednění funkčnosti komunikace, k úpravě chodníků a k úpravě plochy před obřadní síní. Sadová a parková úprava v prostoru před školní jídelnou přispěje k estetičnosti celého prostoru. „Zvýší se tak bezpečnost pěších, zejména dětí přicházejících do jídelny,“ řekla mluvčí města Varnsdorf Romana Macová.
Povrch vozovky je zhotoven z asfaltového betonu. Vozovka je po obou stranách ohraničena obrubníky s převýšením proti povrchu vozovky o 12 cm. Komunikace pro automobily je v části od vjezdu ze směru náměstí k zadní části sokolovny obousměrná. Na jižním konci je obratiště pro osobní automobily. Část komunikace podél sokolovny ve směru k Národní třídě je jednosměrná. Vjezd osobních automobilů a jejich stání v této části se vztahuje na vozidla svateb. Dopravní značení je zde provedeno svislými dopravními značkami standardní velikosti s reflexním povrchem. „O vodorovném značení se neuvažuje,“ doplnila Macová.
Chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby s využitím červené dlažby vybourané z plochy před obřadní síní. Budou dostatečně široké.
Při úpravě plochy před obřadní síní je použita zámková dlažba v barvách tmavě červená a šedá. V rohu plochy (směrem k jídelně) jsou osazeny tři ozdobné betonové patníky. Jejich účelem je zabránit vyjíždění na dlažbu z obousměrné části vozovky. Vozovka i chodníky jsou nově odvodněny.
V důsledku omezení šířky zpevněné plochy před obřadní síní je přemístěn stávající stožár s ozdobnými svítidly směrem ke škole. V prostoru před jídelnou je provedena sadová a parková úprava, kterou navrhla firma Uniles Rumburk. Počítá se i s umístěním trvalých laviček.
Zmíněné úpravy provedla firma S a M Varnsdorf, a.s. Práce byly zahájeny 29. června. Termín dokončení byl 31. srpna. „Celkové náklady stavby dosáhly částky 2,5 milionu korun a byly hrazeny z rozpočtu města,“ dodala Macová.