Jak nám sdělil velitel českokamenických záchranářů pan Zdeněk Břečka, jednotlivé týmy se sjely do České Kamenice v úterý, kdy hned po registraci a ubytování proběhla prověřovací akce na Zámeckém vrchu. Další dny následovaly tématické přednášky a pokračovaly záchranné akce.
Cvičné zásahy byly opravdu pestré. Od vyhledávání osob v útrobách zříceného domu, přes pád letadla, zemětřesení, až po záchranu osob při vlakovém neštěstí. Poslední jmenované akce, která se odehrávala na vlakovém nádraží v České Kamenici, se zúčastnil i Děčínský deník. Koordinace jednotlivých skupin záchranářů a hasičů byla naprosto perfektní, velitelé řídili s přehledem celou akci. Přizvaní figuranti vzali svou roli zraněných obětí opravdu vážně a svou produkci doplňovali věrohodným sténáním a hlasitým naříkáním.
Záštitu nad celým cvičením převzal hejtman Ústeckého kraje Jiří šulc a Dana Hlaváčková, ředitelka odboru krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví.