Až polovina studentů, kteří se přihlásí do prvního ročníku na České vysoké učení technické v Děčíně, odpadne. Nezvládnou náročnost studia. Většina z nich je z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
I přesto, že je studium těžké, hlasí se i letos do prvního ročníku na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou zhruba šedesát studentů a na dopravní fakultu asi osmdesát. Nastupují na prezenční i kombinované studium. Počty nejsou přesné, ještě neskončily zápisy studentů.
Na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou se mohou studenti stále přihlašovat, a to až do dvacátého září. Musí mít splněné požadavky pro přijetí. Jaké to přesně jsou, se dozvědí z webových stránek fakulty.
„Nemáme přijímací zkoušky, studenti, kteří se přihlásí musí mít maturitní zkoušku, řádně vyplněnou přihlášku k přijetí a zaplacený poplatek pro přijetí,“ řekla vedoucí studijního oddělení jaderné a fyzikálně inženýrské fakulty Dana Landovská.
ČVUT v Děčíně má i své vzdělávací středisko s ubytováním. Toto středisko spadá pod Dopravní fakultu. „Máme zde osmdesát sedm míst pro studenty. Vetšinou tu bydlí okolo čtyřiceti pěti studentů,“ řekl vedoucí střediska Jan Holík. Dodal, že zbytek volných míst pronajímá ČVUT jako hotelové pokoje.
V tomto vzdělávacím středisku mají také velkou počítačovou učebnu, ve které se pořádají mezinárodní internetové konference.