Tato akce je součástí nového vzdělávacího programu školy a v letošním roce by mohla nést motto: HOUBOVÉ soustředění. Hlavní náplní však bylo vzájemné poznávání nejen dětí, ale také rodičů a učitelů.