Milion korun, takovou částkou pamatoval rozpočet v Dolní Poustevně až do loňského roku na tamní důchodce. Každého půl roku ten, který bydlel ve městě pět a více let, dostal tisíc pět set korun na přilepšenou. Letos senioři nedostanou žádné hotové peníze. „Naštěstí pochopili, že město musí financovat nákladné akce, proto musí v rozpočtu šetřit každou korunou,“ řekl starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka. Jednou z nákladných akcí je třeba stavba Domu porozumění. I ten bude sloužit starým lidem. „Plánujeme tady lékařskou ordinaci, saunu, knihovnu a nevylučuji, že právě senioři budou mít levnější vstupy,“ doplnil Jemelka. Ani letos ale na seniory město úplně nezapomnělo a alespoň sty tisíci jim přispěje na nejrůznější činnost.
Také Šluknov seniorům z městské pokladny přispívá. „Z rozpočtu je to asi pětapadesát tisíc korun a jsou to peníze na zájezdy, na kulturu a na činnost občanského sdružení, které si důchodci vytvořili, a také pro svaz tělesně postižených,“ vyjmenoval šluknovský starosta Milan Kořínek.
V Děčíně a Varnsdorfu fungují Seniorcentra, tedy místa, kde jsou schopni se o starého člověka postarat celodenně. „V Děčíně dokonce nabízíme i to, že k seniorům dojdeme domů, příbuzní je nemusejí vozit k nám, do tak zvané školky,“ řekla vedoucí děčínského Senior centra Jana Bašová. Na spolupráci s městem si nestěžuje. „Myslím, že je velmi dobrá, hodně nám pomáhají s propagací našich služeb,“ doplnila Bašová.
Na své starší obyvatele pamatují i v Rumburku a to poměrně výrazně. Celý třičtvrtěmilion platí tamní pečovatelské službě, která seniorům nakoupí, postará se o jejich domácnost, zařídí různé pochůzky a podobně. „Dalších dvě stě tisíc korun dáváme seniorům na nejrůznější kulturní zájezdy, pořádáme Den seniorů se zábavou a podobně. Myslím, že u nás staří lidé nestrádají,“ řekl rumburský starosta Jaroslav Sykáček.
Magistrát města Děčín zabezpečuje v rámci státní správy a samosprávy řadu služeb, výhod. „Do výčtu lze zařadit různorodé úkony pečovatelské služby v terénu nebo v domech s pečovatelskou službou, pobytové služby v domově seniorů, provozování klubů seniorů a zajišťování jejich celoročního programu. Současně obec přispívá i na společné stravování v jídelnách pro seniory,“ vyjmenovala mluvčí magistrátu Romana Silvarová.