Do zlepšení stavu kanalizační sítě na Šluknovsku investuje Severočeská vodárenská společnost (SVS) v nejbližších dvou letech desítky milionů korun. Kromě nedávno zahájené druhé etapy prací na vybudování kanalizační stoky v Rumburku, která si vyžádá skoro dvaačtyřicet milionů korun, se rozsáhlou investicí stane i rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu.
„Jde o akci, která už pokročila do fáze výběrového řízení na zhotovitele. To však zatím ještě není ukončenou záležitostí, a proto momentálně nelze poskytnout jakékoli bližší informace. Zejména se to týká výše předpokládaných nákladů, protože zveřejnění takového údaje by mohlo ovlivnit právě výběrové řízení,“ vysvětlila mluvčí SVS Dagmar Haltmarová. Pouze uvedla , že rekonstrukce varnsdorfské čistírny odpadních vod by měla trvat přibližně do poloviny roku 2009.
Varnsdorfská čistírna odpadních vod je zařízením sloužícím pro širokou spádovou oblast včetně napojení kanalizačního systému části domácností a dalších objektů v sousedním německém pohraničí. „Jestliže si rekonstrukce čističky vyžádá řádově desítky milionů korun, nebudou to peníze pouze pro Varnsdorf, ale pro okolní města a obce. Přitom na území Varnsdorfu je třeba vyřešit i mnohé další problémy. Týkají se jak kanalizační sítě v některých okrajových částech města, tak vybudování nových vodovodů,“ připomněl varnsdorfský starosta Josef Poláček.
Šluknovsko chtělo původně problém hospodaření s odpadními vodami řešit společným postupem tamních místních samospráv. Záměr dostal ale povážlivé trhliny poté, kdy někteří představitelé tamních radnic chtěli řešit stávající potíže svých měst na úkor ostatních. S tím se například nesmířila Dolní Poustevna. „Přestali jsme být členy účelově založeného sdružení a svoji pozornost soustřeďujeme na vlastní projekt výstavby čistírny odpadních vod a kanalizační sítě,“ uvedl starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka. Dodal, že zamýšlená investice si vyžádá zhruba sto padesát milionů korun a město chce potřebné peníze získat především z evropských zdrojů. Zatím Dolnopoustevenští obdrželi z Ústeckého kraje dvoumilionovou dotaci na zpracování potřebné dokumentace.