Hlídky městské policie opět začaly s dohledem na vytipovaných přechodech pro chodce. Jde zejména o přechody v blízkosti základních škol, kde hrozí riziko dopravních nehod.
„Dohled teď bude po dobu školního roku, tak jako v minulých letech, patřit ke každodenním povinnostem strážníků. Motoristé i chodci se s nimi setkají vždy ráno v dobu, kdy děti odchází ze školy a poté v odpoledních hodinách, kdy končí vyučování,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Dodal, že během prvního dne nezaznamenali strážníci na přechodech problémy, řidiči i chodci se chovali většinou ohleduplně. Připomněl ale, že problémy v dopravě mají v této oblasti často na svědomí právě chodci, kteří přecházejí bez rozhlédnutí mimo vyznačený přechod a podobně, za to jim ovšem hrozí pokuty až do výše dvou tisíc korun. „To se samozřejmě netýká dětí mladších patnácti let, ty strážníci na místě napomenou a vysvětlí jim, jaké hrozí nebezpečí. Starší ale už mohou počítat s pokutami. Postih samozřejmě hrozí i řidičům, pokud chodcům neumožní bezpečné přejití,“ upozornil Horák. Dodal, že v této souvislosti by měli na děti zapůsobit také učitelé ve školách. „Přeci jen po prázdninách ještě nejsou děti plně soustředěné na školu a události kolem ní, takže je na místě s dětmi o této problematice promluvit, a to jak ve škole, tak i v kruhu rodinném,“ dodal ředitel.