JOSEF SUK
Děčín/ Místo opakovaných cest na rentgenologické oddělení bude stačit pohled do počítače. Ten díky speciálnímu programu a propojenosti všech oddělení nabídne ošetřujícímu lékaři během krátké chvilky snímky z uskutečněných vyšetření právě léčeného pacienta. Tohle zatím není stávající realita, ale předobraz plánovaných proměn děčínské nemocnice. Ta bude na modernizace své přístrojové vybavenosti v horizontu nejbližších dvou až tří let potřebovat desítky milionů korun. „Digitalizace a archivace rentgenových snímků pacientů je jednou z priorit v našem zdravotnickém zařízení. Nebude to zrovna levná záležitost, předpokládané výdaje se mají pohybovat ve výši okolo sedmi milionů korun. Vůbec nejaktuálnější je ale potřeba pořízení nového počítačového tomografu. Ten stávající využíváme už zhruba deset let a jeho spolehlivost se blíží k hranici životnosti,“ zdůraznila náměstkyně pro léčebně preventivní péči Nemocnice Děčín Anna Briestenská.
Děčínští zdravotníci si nedokáží vůbec představit, že by jejich “cétéčko“ náhle přestalo fungovat.
Kolaps tohoto přístroje by totiž představoval pro běžný chod nemocnice vážné komplikace. Proto nákup nového tomografu zůstává nejvyšší prioritou. Jde ale zároveň o výdaje v odhadovaných nákladech patnáct až osmnáct milionů korun. Taková investice se z jednoho finančního zdroje pořídit nedá, a proto vedení nemocnice spoléhá i na pomoc Děčína.
„Město počítá s tím, že na nákup tomografu přispěje v případě, že do svého rozpočtu získá mimořádné finanční příjmy z prodeje akcií Technických služeb,“ reagoval děčínský primátor Vladislav Raška. Dodal, že na postoji statutárního města k potřebám místní nemocnice, byť jde o zdravotnické zařízení Ústeckého kraje, se nic nemění. „Podle možností bude Děčín pokračující modernizaci finančně podporovat. Jde přece o kvalitnější péči poskytovanou velkou měrou právě obyvatelům našeho města,“ připomněl primátor.
Mezi nejbližší nutné nákupy patří také například operační stoly pro krční oddělení a chirurgii a mohl by následovat výčet požadavků šéfů dalších nemocničních pracovišť. Na uspokojení všech potřeb by bylo třeba nejméně čtyřicet milionů korun. Od prvního září se přitom děčínská nemocnice stává součástí nově vytvořené krajské akciové společnosti. I to může mít nemalý vliv na možnosti pokračující modernizace v Děčíně.
„Myslím, že tahle změna by neměla žádným zásadním způsobem ovlivnit pořadí našich priorit. Objektivní potřeby modernizace naší přístrojové a další vybavenosti zůstávají stejné,“ poznamenal ředitel děčínské nemocnice Miloslav Řehák.
Zdravotníci v Děčíně si mohou pochvalovat sponzorskou přízeň a vstřícnost místních firem. Součet jejich finančních darů za několik posledních let se pohybuje v řádu milionů. „Nedávno jsme díky dvousettisícovému daru společnosti Alcan zakoupili ergonometrickou jednotku. To je přístroj, který zastavuje krvácení do zažívacího traktu, například do žaludku nebo tlustého střeva,“ připomněla Anna Bristenská.