Lidem, kteří v Dobkovicích začali žít už před desítkami let, se jinam stěhovat nechce ani po velkých škodách, které na jejich rodinných domcích v srpnu roku 2002 napáchala katastrofická povodeň. Zájemcům, kteří by tam chtěli třeba najít nový domov, ale obec mnoho možností k bydlení nabídnout nemůže. Jedním z důvodů je nedostatek vhodných stavebních parcel.
„Nejde ovšem jenom o pozemky, o které se lidé zajímají. Neštěstím obce je zatím nedořešená vodohospodářská situace. Potřebujeme hlavně posílit zásobování pitnou vodou,“ tvrdil místostarosta Jan Bělohorský. Připomněl, že jedním ze zdrojů, které by pomohly zlepšit zásobování, je vodárna v Hřensku. „O tomto problému jsme už před časem jednali s představiteli Severočeské vodárenské společnosti. Možná řešení problému více vyjasní další schůzka, ke které bychom se měli sejít v průběhu září,“ dodal místostarosta.
Dobkovice mají v současné době zhruba 650 obyvatel. Důkazem toho, že vesnice stárne, je i relativně nízký počet prvňáčků nastupujících v posledních letech do místní školy. Ta mívá sice nemálo starostí s dostatečným počtem školáků, ale žákům, kteří ji navštěvují, mohou mnohé městské děti vytvořené zázemí a vybavení závidět. Proto Dobkovičtí chtějí, oproti jiným obcím, které už raději své nejmenší obyvatele posílají na vyučování do okolních měst, zachovat místní školu za každou cenu.
„Naše generace už o nějakém stěhování moc nepřemýšlí, ale mladé lidi to tady k životu asi moc neláká. Je to škoda,“ povzdechl si starousedlík Josef Bielawski, který v Dobkovicích žije už přes šedesát let.
Pokud by i přes relativní nedostatek vhodných parcel noví stavebníci chtěli v Dobkovicích stavět rodinné domky, svoji nepříznivou roli sehrává například nevybudovaná kanalizační síť. Napojovat nový domek pouze na septik se mnohým stavebníkům nechce. Navíc výstavba kanalizace a čistíren odpadních vod je povinností, se kterou se postupně budou muset vyrovnávat i menší obce. „Bohužel, je to tak. Zatím ale nikdo neporadil, kde na tyto investice máme vzít potřebné peníze,“ dodal místostarosta Bělohorský.