Už za necelé tři týdny nebudou zbytky potravin a dalších biologicky rozložitelných odpadů z děčínských domácností končit v běžných popelnicích, ale ve speciálních hnědých kontejnerech. Zatím se tak nestane na celém území města, ale ve dvou lokalitách.
„V polovině září, konkrétně čtrnáctého a patnáctého, budou pracovníci naší společnosti rozvážet takzvané kompostejnéry k domům pod nemocnicí a v městské části Letná. To jsou lokality, které magistrát vybral pro ověřování pilotního projektu třídění bioodpadů,“ vysvětlil náměstek ředitele Technických služeb města Děčín Václav Svoboda.
Šanci zapojit se do patnáctiměsíčního zkušebního projektu dostaly všechny domácnosti ve vybraných částech Děčína. Jsou lidé, kteří nabídku umístění speciálního kontejneru ke svým domům striktně odmítli. Například v oblasti Albánské a některých okolních ulicích na Letné argumentovali blízkostí sběrného dvora v areálu bývalé pískovny, kam prý odpady ze svých domů a bytů pravidelně odvážejí.
„Snažíme se v těchto domácnostech vysvětlovat, že teď mají možnost mnohem ekologičtějšího nakládání s těmito odpady právě díky kompostejnerům. Naštěstí je spousta lidí, kteří šanci třídit bioodpady do speciálních nádob docela nadšeně vítají. A to i tam, kde mají vlastní zahrádky a mohli tak alespoň část odpadů biologického původu ukládat na komposty. Ty jsou ve své většině hromadami páchnoucí tlející trávy a dalších zbytků,“ shrnula poznatky Gabriela Zadinová. Je studentkou končící fakultu životního prostředí na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a třídění bioodpadů se stalo tématem její diplomové práce.
„Je to fajn pocit všude tam, kde nemusíte lidem dlouho vysvětlovat, jaké příznivé dopady třídění těchto odpadů bude mít. Sami tvrdili, že takové možnosti se už nemohou dočkat,“ dodala studentka, která se zároveň na určenou dobu stala manažerkou zkušebního projektu.
Do kompostejnerů je možné ukládat nejen listí a posečenou trávu, ale i zbytky jídel, zeleniny, spadané ovoce, skořápky z vajec, čajové sáčky, kávovou sedlinu a další bioodpady. „Mohou to být také posekané a nebo štěpkovačem zpracované kousky větví keřů i stromů a nejrůznější slupky z opracovávané zeleniny a ovoce,“ doplnila výčet odpadů studentka Martina Kaufmannová. Na Letné roznášela informační letáky a zjišťovala, kam mají pracovníci technických služeb v této děčínské městské části ve stanovených dnech přivézt kompostejnéry.
„Naše rodina neměla o čem dlouho přemýšlet. Se vším, co je tady na tom letáčku vyjmenované a je možné ukládat do speciálních nádob, zatím máme jenom problémy. Těch se tříděním bioodpadů chceme zbavit,“ hlásil na zahrádce rodinného domku Otakar Dohnal. Podobně reagoval i jeho nedaleký soused Jiří Lorenc a někteří další lidé na Letné i v oblasti pod nemocnicí.
Ministerstvo životního prostředí v rámci nově připravovaného zákona městům a obcím stanoví povinnost umožnit lidem i třídění bioodpadů. Novela by měla začít platit od počátku roku 2009. O rok později by už v obcích a městech měl být vytvořený samotný systém separace těchto odpadů. Děčín a jeho technické služby tak díky zahajovanému projektu budou na plnění dané povinnosti připravené. Jak úspěšně ale systém bude fungovat, to už bude záležet na samotných obyvatelích města.