Potřebné zázemí pro poradenskou kancelář vytvořil v rámci partnerského projektu s českou stranou úřad práce v Pirně.
„Právě v těchto dnech jsme domlouvali poslední podrobnosti budoucího fungování nového kontaktního pracoviště. Jak jednotlivcům, tak firmám budeme poskytovat všechny údaje, které potřebují znát před zvažovaným vstupem na náš trh práce. Budou to jednak pravidla obecně platná pro Českou republiku, ale také informace o aktuální nabídce pracovních míst na Děčínsku nebo na celém území Ústeckého kraje,“ vysvětlil Vlastislav Hlaváč z děčínského úřadu práce. Je jedním ze sedmi kontaktních osob EURES (Evropské služby zaměstnanosti), kteří na území Ústeckého kraje úzce spolupracují s EURES poradcem z úřadu práce v Ústí nad Labem v otázkách volného pohybu pracovních sil v rámci Evropské unie.
„Samozřejmě zprostředkováváme informace, které se týkají možností pracovního uplatnění ve všech unijních zemích. Zvláštní pozornost pak věnujeme rozvoji zahraniční spolupráce, v našem případě s německými partnery,“ vysvětlila krajská EURES poradkyně Hana Adamcová. Na nově vytvořeném kontaktním pracovišti se bude střídat právě s děčínským referentem zahraniční zaměstnanosti.
„Poradenské dny na úřadě práce v Pirně budeme mít každý druhý pátek v měsíci,“ dodal Vlastislav Hlaváč. Obecné informace o pravidlech zaměstnávání občanů EU v České republice získají němečtí zájemci z připravených plakátů a tiskovin, další podrobnosti z regionů jim pak sdělí na místě čeští pracovníci EURES.
Poradenské dny budou mít své přínosy i pro české zájemce o zaměstnání v Německu. A to i v současné době, kdy tamní pracovní trh není ještě zcela volně přístupný českým občanům.
„Jsou určité obory, ve kterých je snazší získat pracovní povolení a o které je na německém trhu práce poměrně značný zájem. Týká se to zejména požadavků na pracovníky, kteří mají odbornou způsobilost pro obsluhu počítačově řízených strojů. Zájemci s dostatečnou praxí v těchto oborech a s alespoň částečnou znalostí němčiny mají šanci u našich severních sousedů zaměstnání získat,“ uvedla Hana Adamcová. Připomněla, že poprvé se české poradenské dny uskuteční v Pirně čtrnáctého září.