Naděje firem i jednotlivých podnikatelů v děčínském regionu na finanční podporu při vytváření nových pracovních míst je letos podstatně nižší než v uplynulých letech. Může za to značně okleštěný rozpočet úřadu práce. Na počátku roku dosahoval třiapadesáti milionů korun. Tedy zhruba poloviční výše loňských přidělených prostředků.
„Je pravda, že postupně jsme dostávali další peníze. Od února do června to bylo více než sedmnáct milionů korun a díky těmto financím jsme mohli posílit některé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Ovšem stále nám oproti loňsku chybí zhruba pětatřicet milionů korun, což omezuje mimo jiné i výdaje na vytváření nových pracovních míst,“ vysvětlil vedoucí odboru trhu práce děčínského úřadu práce Vlastimil Fiala.
Právě při nižším rozpočtu o to více platí zásada, že úřad prioritně podporuje takové projekty a aktivity, které nabízejí uplatnění absolventům škol ve věku do pětadvaceti let, dále nad padesát let a dlouhodobě nezaměstnaným. Kvůli nedostatku peněz musel úřad výrazněji omezit výdaje například na veřejně prospěšné práce.
Tam se sice podařilo možnosti jejich financování dodatečně posílit, ale obce ani další žadatelé už neměly takový zájem poskytnutou nabídku využít.
„Na veřejně prospěšných pracích zaměstnáváme pouze dva lidi, v jiných letech to byl dvojnásobný i vyšší počet pracovníků. Využívali jsme je především na úklid veřejných prostranství, péči o zeleň a v našich obecních lesích. Obec zakoupila křovinořez a tím se do jisté míry podařilo jejich práci ulehčit. Vystačíme si tedy se dvěma pracovníky,“ vysvětlila merboltická starostka Hana Kučerová. Prakticky stejně reagovaly i některé další obce a města, kde se na počátku roku dožadovaly podpory více míst na veřejně prospěšné práce a musely se spokojit jen s částečným splněním svých požadavků.
„Je zřejmé, že peněz na tyto účely bude i nadále podstatně méně než v předchozím období. Není to systémové řešení nezaměstnanosti,“ připomněl analytik děčínského úřadu práce Vlastimil Pažourek. Dodal, že v první polovině letošního roku při vytvoření 228 míst plynulo na veřejně prospěšné práce devět milionů korun, za celý loňský rok to bylo na 550 míst skoro osmadvacet milionů korun.
Tím, že se v rezortu ministerstva práce a sociálních věcí mění priority řešení nezaměstnanosti, respektive podporování vzniku nových pracovních příležitostí, budou se zřejmě do stále větších existenčních potíží dostávat některé neziskové organizace a sdružení.
„V minulosti jsme mohli některé poskytované činnosti a služby personálně zajistit jedině díky finanční podpoře úřadu práce. Postupně jsme se museli stále více soustřeďovat na takové projekty, jejichž prostřednictvím získáváme nejen peníze na materiální a technické zázemí, ale i na výplaty mezd. Uspět s podávanými projekty je přitom stále obtížnější,“ připomněla šéfka děčínského občanského sdružení Slunečnice Šárka Dostálová. Podobně na tom bylo například i děčínské Mateřské centrum Bělásek. „ Bez peněz úřadu práce bychom ještě nedávno naši činnost těžko zajišťovali,“ dodala vedoucí centra Hana Pacinová.
Nižší rozpočet úřadu práce omezuje finanční podporu nových pracovních míst vytvářených samotnými zaměstnavateli. V loňském roce to bylo díky poskytovaným příspěvkům skoro 790 příležitostí k novému uplatnění. V první polovině letošního roku musel úřad práce finanční podpory výrazně omezit a vzniklo tak jen necelých sedmdesát míst.