S nezbytnou pomocí autojeřábu, s asistencí pracovníků děčínské pohřební služby a za přítomnosti historiků a památkářů proniklo do dvou venkovních hrobek hraběcí rodiny Thunů v Chrástu opět denní světlo. Po skoro třiceti letech.
Poslední oficiální otevření hrobek a uložení ostatků do nových dřevěných rakví se zinkovým opláštěním se uskutečnilo v roce 1980. „Tenkrát se to neobešlo bez dohledu příslušníků Veřejné bezpečnosti, kteří bedlivě sledovali veškeré naše počínání,“ připomněl událost tehdejší konzervátor památkové péče a nynější ředitel děčínského oblastního muzea Milan Rosenkranc.
V levé hrobce v roce 1888 spočinul jeden z nejvýznamnějších Thunů , Leopold Leo. O deset let později zemřela jeho manželka Caroline. Obě rakve včera vytáhli. „Thunové své pozůstalé běžně pochovávali v kryptě kaple. Jenže výjimkou byl Franz. Protože se oženil se ženou, která nebyla šlechtického původu, rodina ho pohřbila mimo rodinnou kryptu. Skončil tam nejen Franz, ale i manželka Magdalena a další členové jeho rodiny. Franzův bratr Leopold se ze solidarity nechal pohřbít se svojí ženou také venku,“ vysvětlil Milan Rosenkranc okolnosti vzniku dvou hrobek před kaplí.
Paradoxně zachovalejší byly rakve v levé hrobce, jejíž žulovou desku před několika lety vhozením nějaké výbušniny a následnou explozí poškodili vandalové. Náhradní betonový poklop tam udržel sucho. Spodní voda ale natekla do pravé hrobky. Hladina při včerejším otevření dosahovala výšky zhruba šedesáti centimetrů. „Při prvním otevření tady bylo vody podstatně více,“ tvrdil majitel pohřební služby Zdeněk Zvěřina, který asistoval u překládání ostatků do jiných rakví včera i před sedmadvaceti lety.
Hrobky se stávaly terčem častých vandalských útoků. „Po uložení uren do kostela budou mít pochovaní Thunové konečně klid,“ uvedla Hana Kalvodová, která v roli průvodkyně Iniciativy pro děčínský zámek provází návštěvníky Thunskou kaplí.
Zatím není jasno, k jakým pozdějším úpravám stávajícího pietního místa dojde. „Hrobky zřejmě zaplní nějaký štěrk a další úpravy vyplynou z projektu celkové obnovy Thunské kaple a jejího okolí,“ poznamenal Jaroslav Drahoš z oddělení kultury děčínského magistrátu.