Uvedení silnice nebo chodníků po ukončení výkopových či dalších prací do původního stavu zůstává často nesplněným slibem. Své neblahé zkušenosti s tím mají ve většině měst děčínského regionu. Žadatele o povolení zásahu do dotyčné komunikace pak někdy musí radnice k nápravě nutit pod hrozbou sankcí. „Je to velkou měrou také o tom, jak důslední dokáží být při kontrole těchto prací pověření úředníci radnice. Uložení povinnosti příslušnému investorovi uvést silnici nebo chodník do původního stavu je sice samozřejmou součástí vydaného povolení k terénnímu zásahu, ale pak musí následovat i kontrola přímo na místě. Ze zkušenosti mohu říci, že v poslední době v tomhle směru nějaké vážnější potíže řešit nemusíme,“ tvrdil starosta Šluknova Milan Kořínek. Objevují se ale jiné problémy. Každý zásah do komunikace představuje určitou překážku. Aby omezení motoristů nebo chodců netrvalo příliš dlouho, jsou investoři nuceni zajistit úpravy co nejrychleji. „Jenže často se takový spěch nevyplácí. V místě zásahu se třeba objeví nový asfaltový pruh nebo dlažba, ale za pár týdnů tam vozovka či chodník klesá, vytvoří se propadlina a o stížnosti obyvatel máme postaráno,“ poukázal šluknovský starosta na další úskalí.
Své trable si užívali i lidé v Krásné Lípě hlavně v době, kdy Telecom najímal nejrůznější dodavatele na zajištění výkopových prací pro uložení telefonních sítí. „Státní podnik poskytoval na tehdejší investice dokonce nemalé finanční zálohy. Jenže peníze šéfové zprostředkovatelských firem zřejmě využívali na nejrůznější jiné vlastní aktivity, jenom ne na to, čemu finance měly sloužit. V té době byly neopravené komunikace po položení telefonních kabelů dosti častým jevem nejen u nás v Krásné Lípě,“ vzpomínal starosta Zbyněk Linhart.
Při povolování rozsáhlejších zásahů do místních komunikací požaduje krásnolipská radnice od investorů složení kauce. „Je to naše pojistka pro případ, že by dotyčná firma neuvedla vše do původního stavu. Kdyby se tak nestalo, kauci použijeme na úhradu nákladů spojených s opravami. Když je všechno v pořádku, peníze vracíme,“ dodal starosta.
I v dalších městech oslovení úředníci, kteří se povolováním terénních zásahů do komunikací zabývají, většinou tvrdili, že vážnější problémy už teď s investory nemají. Platí to především v případě budování nových či výměně starých kanalizačních a vodovodních sítí, plynových přípojek a nebo kabelů pro rozvod elektřiny.
„To se spíš čas od času vyskytnou problémy v případě menších zásahů, o které žádají majitelé rodinných domků a další soukromníci. Jinak už před nějakou dobou přišlo vedení města s iniciativou některé rozsáhlejší terénní práce koordinovat. Cílem bylo, aby k narušení vozovky nedocházelo v určitých částech Děčína opakovaně. Jednou kvůli výměně kanalizace a za pár měsíců po ukončení prací třeba kvůli položení nejrůznějších kabelů či plynových přípojek, uvedl vedoucí oddělení správy pozemních komunikací děčínského magistrátu Přemysl Mička.
Ne vždy se ale podobné koordinace podaří dosáhnout. Investor třeba s předstihem oznámí, že v určité lokalitě chce uskutečnit výměnu sítí. Ve stejném místě plánuje město i obnovu vozovky nebo chodníků. Se svými záměry čeká až do termínu, kdy se tam uskuteční oznámené práce. Jenže pak dotyčná firma na plánovaný zásah nemá potřebné peníze a dochází tak i ke zbytečnému oddalování městem připravovaných oprav.