Město totiž muselo narychlo objednat opravu střechy tamního Národního domu. Do objektu začalo zatékat a vlhkost prosakující poškozenou střechou je už patrná i na stropě velkého sálu.
„Jde o havárii a se zahájením oprav jsme nemohli dlouho otálet. Následné škody by později byly určitě ještě větší. Už teď na veškeré práce příliš velkou rezervu v letošním plánu hospodaření města nemáme, a tak musí zastupitelé rozhodnout o přesunu financí z jiných kapitol rozpočtu,“ vysvětlil starosta Miroslav Jemelka.
Střechu jediného kulturního zařízení ve městě pokrýval eternit, kterým po více než dvaceti letech od poslední opravy začala vlhkost prostupovat. Kromě toho muselo dojít i k výměně části nosných krovů střechy. Oprava střechy by měla skončit v průběhu září.
„I vzhledem k ostatním důležitým investicím nemáme zatím jasno o podobě nového rozpočtu města. Pokud ale budeme mít k dispozici potřebné finanční prostředky, necháme příští rok opravit i fasádu kulturního domu,“ dodal starosta. Připomněl, že radnice nechala ve velkém sále vybudovat promítací kabinu a od podzimu počítá s nepravidelnými filmovými představeními.