Problematikou, které věnovala Hospodářská a sociální rada okresu Děčín (HSRD) v první polovině letošního roku největší pozornost, je současný stav a další rozvoj dopravní infrastruktury v regionu. A to jak silniční a železniční, tak i vodní dopravy.
„Požadujeme od rezortního ministerstva a jím řízených institucí i vedení Ústeckého kraje iniciativní přístup k projednávání oprávněných požadavků, které podstatně zlepší podnikatelské a sociální prostředí našeho příhraničního regionu,“ připomněl aktivity HSRD její předseda a senátor za Josef Zoser.
Mezi prioritní úkoly patří obnovení železničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz, zlepšení plavebních podmínek na Labi výstavbou vodního stupně, přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – Knínice a Děčín – Manušice, revitalizace silnice ze Svoru do Rumburka a výstavba kruhového objezdu silniční křižovatky Na mýtě.
„Uvítali jsme, že stranou pozornosti nezůstaly ani problémy, které trápí cestující na železniční trase z Děčína do Dolního Žlebu. Jednak jde o zlepšení přístupu na nástupiště v Prostředním Žlebu a dále o vybudování protihlukových zábran,“ pochvaloval si přístup HSRD šéf občanského sdružení Dolní Žleb Vladimír Puchýř.
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín se zaměřila i na problematiku zaměstnanosti a řešení nedostatku kvalifikovaných odborníků. Chce společně s podnikatelskými subjekty a v součinnosti s děčínským úřadem práce podporovat vytvoření pracovní komise. „Ta by měla zpracovat analýzu stávajících i předpokládaných potřeb jednotlivých profesí a odborností především technického zaměření. Výsledky analýzy by pak měly kompetentní orgány zohlednit ve struktuře učňovských oborů a středních škol v regionu,“ připomněl smysl působnosti speciální pracovní komise jednatel HSRD Vladimír Špinar.
Rda finančně podpořila i obnovu mostku ve Františkově nad Ploučnicí. Obci poskytlo skoro padesát tisíc korun. „Peníze jsou určené na zpracování projektové dokumentace a obec tak nemusela hradit všechny náklady ze svého rozpočtu,“ uvítal finanční pomoc starosta Vladimír Fišer.