„Dlouhodobě se snažíme zlepšit podmínky cestování handicapovaných lidí. V posledních letech jsme nakoupili řadu nových vozů, které jsou automaticky upraveny k přepravě vozíčkářů. Po kolejích jich dnes jezdí přes dvě stovky,“ řekla Luďka Hnulíková ředitelka, odboru osobní dopravy a přepravy Českých drah. Souběžně s odstraňováním bariér ve vlacích jsou odstraňovány i v nádražních budovách. České dráhy také proškolují své zaměstnance v oblasti manipulace a používání zdvihacích zařízení, ale také v oblasti kontaktu a jednání s těmito klienty.