Starosti se zajištěním pískovcových masivů v Děčíně nekončí. Před časem se sice podařilo zažehnat riziko skalního řícení v oblasti Pastýřské stěny a Teplické ulice, ale vzápětí muselo město nechat zpracovat projekt sanace svahů v lokalitě Červený vrch.
„Už padlo rozhodnutí ministerstva životního prostředí o tom, že Děčín na zabezpečení tamních skal dostane dotaci ve výši devíti milionů a dvě stě tisíc korun. Zhruba milion korun musí město přidat ze svého rozpočtu. Brzkému zahájení prací po předání staveniště tak už nic bránit nebude,“ vzkázal vedoucí odboru životního prostředí děčínského magistrátu Jiří Hykš. Ve výběrovém řízení na dodavatele prací uspěla se svojí nabídkou společnost AZ Sanace, která má několikaleté zkušenosti se zabezpečováním padajících skal v oblasti Hřenska. „Už jsem se v doprovodu zástupců projektanta a investora seznámil s rozsahem narušení svahů nad Drážďanskou ulicí. Jsou to poměrně obrovské bloky, které tam bude třeba staticky zajistit. Podle prvních odhadů tam práce potrvají řadu týdnů,“ uvedl stavbyvedoucí ústecké firmy Petr Ujfaluši. Lidem v dotyčné oblasti by více klidu před hrozícím nebezpečím měl přinést záchytný plot, který zabrání padání balvanů a menších kamenů. Odborníci natáhnou ochranné pletivo a případně mříže a sítě v délce asi tří set metrů nad zástavbou rodinných domků. Toto doplní sanace masivů, u nichž je poměrně vysoké riziko nečekaného zřícení.
„Je zřejmé, že musíme přikročit ke kombinaci veškerých možných zabezpečovacích prvků. V těch svazích ve své podstatě ani tak nejde o klasické pískovcové masivy, ale spíše se jedná o poměrně velké suťové pole,“ nastínil předpokládané způsoby sanace Petr Ujfaluši. Připomněl, že ke slovu se dostanou v některých místech i kotvící lana nebo pevné kotvy a stavbaři také počítají i s podezdívkami masivů. I když zatím nedošlo k přesnému určení termínu zabezpečovacích prací, zřejmě se je podaří ukončit ještě do příchodu zimy. Na sanaci pak bude navazovat následný monitorink skal. „To je běžně stanovenou podmínkou při poskytování státní dotace. Do tohoto systému měření probíhajících skalních procesů už město začlenilo oblast Pastýřské a Teplické ulice a další lokality. Náklady na provoz monitorovacího zařízení už musí hradit město Děčín ze svého rozpočtu. Ročně půjde řádově o statisíce korun,“ vysvětlil šéf odboru životního prostředí magistrátu Jiří Hykš. Až skončí sanace v oblasti nad Drážďanskou ulicí, překročí výdaje na sanaci děčínských skal v posledních třech letech částku čtyřiceti milionů korun. Z devadesáti procent tyto výdaje zatím hradil či teprve bude ještě platit ministerstvo životního prostředí, půjde tedy o peníze ze státní pokladny.