Pokud dnes nebo zítra nenastane zlom ve vývoji počasí a i nadále bude panovat teplo a sucho, přikročí zřejmě Správa národního parku k některým omezením vstupu do Českého Švýcarska. Ochránci přírody tak chtějí zmírnit riziko vzniku požárů.
„Volným přístupem turistů do lesů se tak akutní nebezpečí násobí. Porosty jsou poměrně suché a riziko možných požárů se dá skutečně eliminovat jen za cenu sice nepopulárních, ale nutných omezujících opatření,“ vysvětlil ředitel národního parku Zdeněk Patzelt.
Kromě července, který přinesl více chladnějších i deštivějších dnů, vládne lesům v Českém Švýcarsku dlouhodobé sucho. Přesto je letošní bilance požárů na území parku oproti předchozím rokům zatím příznivější. „Prakticky ještě na jaře a pak o několik týdnů později došlo pouze ke dvěma menším požárům, které se naštěstí podařilo poměrně rychle zlikvidovat,“ připomněl šéf národního parku. Nějaké rozsáhlejší ohně podobné tomu loňskému, který zpustošil v oblasti Jetřichovic dvacet hektarů lesa, se tedy letos neopakovaly.
Nehořelo sice na území národního parku, ale starostí s požáry měli hasiči na Děčínsku v dosavadním průběhu prázdnin už více než dost. Od konce června do současné doby museli likvidovat více než šedesát ohňů.
Každý čtvrtý výjezd se týkal plamenů v lesních porostech. „Naštěstí šlo vesměs o menší zasažené plochy, takže ty způsobené škody jsou minimální,“ uvedla Ladislava Moravcová, vedoucí oddělení státního požárního dozoru děčínského územního odboru Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
Ještě před příchodem léta hasiči aktualizovali a v současné době průběžně doplňují krizové plány. „Kontaktovali jsme vlastníky lesů a prověřovali jsme, jak mají pro případ požáru v daném území zajištěný přísun vody, jestli mají zabezpečenou hlídkovou a další činnost tak, aby měli dostatečný přehled o tom, co se v obhospodařovaném území děje,“ dodala Ladislava Moravcová.
Výletníky, kteří svojí nezodpovědností a nedbalostí způsobí požár v lese, se podaří dopadnout a usvědčit spíše jen výjimečně. Kde není pachatel, není koho pokutovat a po kom vymáhat náhradu způsobené škody. „Rozdělávané a potom ledabyle uhašené ohníčky, odhozené nedopalky cigaret, to jsou stále nejčastější příčiny vzniku lesních požárů,“ dodal Petr Mateiciuc z děčínského územního odboru hasičů.
Škody, která způsobily letošní požáry na Děčínsku, se pohybují řádově od několika tisíc až po několikamilionové částky. „To byl případ ohňů sportovní haly u Základní školy v Děčíně a truhlárny děčínského Narexu,“ doplnila Ladislava Moravcová. Co se týče lesních požárů, více práce s nimi měli hasiči na Šluknovsku.
„Letos jsme naštěstí k žádnému ohni do lesů vyjíždět nemuseli. Přibylo nám ale zásahů, při kterých jsme pomáhali dopravit k lékařskému ošetření turisty zraněné v okolních skalách a obtížně přístupném terénu,“ poznamenal starosta Sboru dobrovolných hasičů v Hřensku Stanislav Křížek.