Mezi finančně náročné investice v průběhu několika posledních let patřily na území Děčína opravy mostů a mostků. Od roku 2002 do současné doby si vyžádaly skoro padesát milionů korun.
„V posledních pěti letech šlo o zhruba deset oprav, které souvisely i s odstraňováním škod po povodni v roce 2002,“ uvedla mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová.
Právě v povodňovém roce se plánovaných oprav, které hradilo město především ze svého rozpočtu, dočkaly mosty přes Chrochvický potok v Želenicích a přes Jílovský potok v Ruské ulici. Vůbec nejnákladnější byla obnova záplavami poničeného mostu přes Jílovský potok v sousedství viaduktů u hlavního vlakového nádraží. Jeho obnova ukončená v roce 2004 si vyžádala skoro deset milionů korun.
V témže roce stavbaři odevzdali městu do užívání i další dokončené stavby. Byly to mostky a mostky přes Jelení potok, dva mosty přes náhony v Obloukové a v ulici U Plovárny. „Dokončená byla také oprava historického kamenného mostu přes Ploučnici,“ připomněla výčet komunikačních spojnic opravených vesměs po povodních Edita Jiřišťová z odboru místního hospodářství a majetku města děčínského magistrátu.
V loňském roce se podařilo nákladem jednoho milionu vybudovat lávku pro pěší v ulici Na Pěšině v Bynově a práce pod vodou při opravě části pilířů Tyršova mostu si vyžádaly zhruba pět set tisíc korun. Letos dokončenou stavbou je i most v Dolním Žlebu. Zatím ale nedošlo k jeho zkolaudování.
Město počítá i s obnovou mostu přes Ploučnici v Březinách, kde mimořádná prohlídka odhalila havarijní stav nosné konstrukce. Pokračují jednání o možném řešení vzniklé situace tak, aby tam mohla projíždět i osobní vozidla. Při rekonstrukci mostu dojde k dočasným i trvalým záborům pozemků ve vlastnictví fyzických i právnických osob, které se zábory dotčených pozemků souhlasily. Dříve vydané stavební povolení už ale pozbylo platnosti a k novému povolení je nutné znovu doložit všechny potřebné doklady,“ uvedla mluvčí magistrátu Barbora Vechová.