Chystá je ministerstvo životního prostředí, které připravuje nový zákon. Ten stanoví městům a obcím povinnost umožnit lidem i třídění bioodpadů. Novela by měla začít platit už od počátku roku 2009. O rok později by už v obcích a městech měl být vytvořený samotný systém separace nejrůznějších zbytků jídel, ovoce či zeleniny.
„Tahle povinnost není ničím, co by mělo město Děčín nebo naši firmu zaskočit. Už nějakou dobu společně pracujeme na tom, aby tady systém třídění biologicky rozložitelných odpadů mohl začít fungovat. Už v loňském roce začaly intenzivní projekční přípravy na vybudování kompostárny,“ vysvětlil náměstek ředitele Technických služeb města Děčín Václav Svoboda. Zároveň ale dodal, že mnohde jinde v regionu i celé republice na chystanou zákonnou povinnost připravené nebudou technicky ani finančně. „Pokud k řešení této problematiky už radnice neučinily alespoň nějaké dílčí kroky, těžko se s tím v tak relativně krátké době vyrovnají,“ zapochyboval Svoboda.
Děčín zavede zkušební systém sběru bioodpadů už letos na podzim.
Ve vytipovaných částech města, bude to zástavba rodinných domků pod nemocnicí a v místní části Letná, se objeví na tři sta takzvaných kompostejnerů. Tedy speciálních nádob hnědé barvy vybavených v dolní části roštem s otvorem na poklopu. Cirkulace vzduchu v takto upraveném kontejneru by měla zabránit typickému zápachu, který zavane po otevření klasické popelnice, kam lidé dosud bioodpad vhazují.
K výstavbě připravovaná kompostárna se stane součástí areálu skládky Orlík v Malšovicích. „Bude to investice za zhruba šedesát milionů korun a prostřednictvím kvalitního projektu chceme ze Státního fondu životního prostředí získat dotaci ve výši až pětaosmdesáti procent uvažovaných nákladů,“ vysvětlil už dříve děčínský primátor Vladislav Raška.
Přimět samotné domácnosti k tomu, aby biologicky rozložitelné komunální odpady vhazovaly do přistavených speciálních hnědých kontejnerů, bude zřejmě složitější a dlouhodobější záležitostí. Pomoci má osvětová kampaň, kterou připravuje město Děčín a jeho Technické služby. „Zatím asi čtyřicet procent odpadů, které končí v popelnicích, tvoří právě bioodpad. Dnes a denně se o tom přesvědčujeme na našem úložišti v Malšovicích,“ připomněl vedoucí skládky Orlík Roman Fikar.
Děčínské technické služby nedávno nabídly provozovnám veřejného stravování také možnost likvidace takzvaných gastroodpadů. „Pravidelné svážení zbytků jídel a potravin z kuchyní restaurací, hotelů a školních jídelen si objednalo zatím jen patnáct zájemců. Předpokládáme, že zejména v rezortu školství jich po prázdninách přibude, ale zatím je to neuspokojivý stav,“ tvrdila Monika Bejstová, která má v děčínské firmě na starosti separaci odpadů.
Přitom původců gastroodpadů, které by už podle stávajícího zákona neměly končit v běžných kontejnerech a popelnicích, jsou ve spádovém území děčínské akciovky stovky. Bohužel, systém kontroly, jak s těmito odpady jednotliví podnikatelé i firmy nakládají, je zřejmě neúčinný nebo nefunguje vůbec. „Je pak těžké prosazovat jakékoli ekologicky šetrné způsoby likvidace. Stát v tomto směru rozhodně konkurenční prostředí zatím vytvářet nepomáhá,“ posteskl si náměstek děčínských technických služeb Václav Svoboda.