Obec na uskutečnění svých záměrů bude potřebovat zhruba pětadvacet milionů korun a převážnou část peněz hodlá získat z evropských či dalších dotačních programů.
„První významnou investicí v našem komplexu bude výstavba dalšího bazénu. Zhruba sedm milionů korun na tuto investici už máme připravených v letošním rozpočtu, ale předpokládáme, že vlastní práce začnou příští jaro. V květnu by podle stávajících odhadů měl být bazén dokončený,“ vysvětlil malšovický starosta Pavel Plachý.
Ještě před touto rozsáhlejší akcí by rekreační areál mělo rozšířit nové dětské hřiště a pak se počítá s další postupnou vybaveností. „Chceme zopakovat své žádosti i poskytnutí dotace a podle toho, jak budeme úspěšní, by pokračovala další výstavba,“ dodal starosta.
Součástí rozšiřovaného či nově budovaného komplexu má být například také autokempink. Bude nutné tam vybudovat parkoviště, ale i postavit sociální zařízení a také čistírnu odpadních vod včetně rozvodu kanalizace a dalších inženýrských sítí.
Malšovičtí chtějí své plány uskutečnit co nejdříve. Toho, že se pouštějí do příliš rozsáhlého díla, které nebude mít využití, se neobávají. „Pořád je dost zájemců o koupání v areálech, které nejsou betonovými monstry, ale mají charakter přírodních koupališť. Myslím, že právě tohle nabídneme. Navíc tady budou mít potřebné zázemí i ke sportovnímu vyžití a tak věřím, že si náš areál po dokončení návštěvníky získá,“ dodal Pavel Plachý.