V historickém centru města je postaven na principech placeného stání osobních motorových vozidel. Využívá nejrůznějších tarifů s cílem zajistit volná parkovací místa v nejvíce exponovaných lokalitách. Městský parkovací systém používá dva druhy parkování, a to návštěvnické a rezidentní a abonentní parkování. Parkovací lokality jsou cenově rozděleny třemi tarifními pásmy podle doby parkování. Jsou označené dopravními značkami. V rámci provozní doby placeného stání musí řidič parkovné zaplatit. Hradí ho do parkovacího automatu. Mimo provozní dobu parkovacích automatů je parkování v těchto lokalitách bezplatné.