JOSEF SUK
Do boje s dřevomorkou v děčínském kostele Povýšení sv. Kříže se pustili pracovníci dvou odborných firem. Během několika příštích týdnů musí zrestaurovat a ve většině případů i nahradit napadené dřevěné části vnitřní vybavenosti.
„Tady všude to bylo prohnilé a teď se musíme postarat o repliky ztrouchnivělých částí,“ ukazoval na podpěrné trámoví pod stropem Jan Vicher, šéf odborné firmy, která zajišťuje obnovu kaple Panny Marie. Ve vymezených prostorách se už vrší hromádky odřezaných trámů a dalších dřevěných prvků.
„Teď se soustřeďujeme na zhotovení replik, kterými nahradíme všechno to, co vyměnit potřebuje. Ve výsledném efektu odvedené dílo musí působit dojmem, že tady vlastně ani k žádným opravám nedošlo,“ popisoval smysl snažení tesař Pavel Krejčí zrovna ve chvíli, kdy s dalším kolegou upravoval jeden z nových trámů, ležících na podlaze kaple mezi lavicemi. Posledními úpravami dokončených a na určená místa dodaných replik bude chemická konzervace. Speciální přípravky mají zabránit tomu, aby se do dřeva škůdce nepustil znovu.
S podobnými procedurami se musí vypořádat i pracovníci druhé odborné firmy v samotném kostele. „Tady už mám skoro hotovo. Ještě to musím orámovat takovými speciálními lištami,“ popisoval tesař Bohdan Vendolský čtverec nové podlahy před oltářem.
Dřevomorka poničila také podlahu nad kryptou. „Tato část musí být samozřejmě vyjímatelná. Na podzim zde dojde k odkrytí krypty a uložení ostatků rodiny Thunů, kteří jsou pohřbení ve dvou hrobkách u Kaple Jana Nepomuckého v Chrástu,“ vysvětlil pracovník Oddělení kultury děčínského magistrátu Jaroslav Drahoš. Bez obav už mohl vzhlížet ke skříni starobylých varhan. „Tu dřevomorka už nenapadne. Došlo totiž k ozáření dřeva při nedávné generální opravě tohoto unikátního nástroje,“ dodal.