Převážná většina domácností v Děčíně a okolních obcích, ve kterých svážejí směsný komunální odpad pracovníci děčínských technických služeb, si vystačí s běžnými nádobami o obsahu sto dvaceti litrů. V některých místech sice ještě mají kovové popelnice, ale i ty postupně nahrazují plasty. Některé rodiny ovšem produkují tolik odpadů, že jim nejčastěji používané nádoby nestačí.
„Například v Děčíně platí jakési obecné pravidlo, že při týdenním svozu postačuje kapacita třiceti litrů na jednoho člena domácnosti. Leckde si stěžují, že jim běžná popelnice nestačí a pak je možné požádat o přistavení nádoby větší. Jde ale vesměs už o zajištění nadstandardní služby, kterou si musí objednavatel připlatit,“ vysvětlil náměstek ředitele Technických služeb města Děčín Václav Svoboda.
Stovky domácností nabízené možnosti už využívají. Jsou ovšem rodiny, které si větší nádobu neobjednají i přesto, že jejich popelnice bývají neustále zaplněné. Odpady pak odkládají v nejrůznějších igelitových taškách vedle nádob. „To samozřejmě práci našim posádkám při svozu komplikuje,“ dodal náměstek.
Mnohé domácnosti si stěžují na to, že jim popelnice nestačí, ale problémy často pramení z jejich nechuti nebo nezájmu odpady třídit. „Sice se nám daří systém separace neustále zlepšovat, ale stále je hodně lidí, kteří si nedělají velké starosti s tím, co do popelnic vyhazují. Zbytečně tam končí petky i skleněné lahve i haldy papíru, které je možné ukládat do speciálních kontejnerů,“ uvedla Monika Bejstová, která má v děčínských technických službách na starosti právě separaci odpadů. Její slova potvrzují i zkušenosti spolupracovníků, kteří zajišťují svoz odpadů na skládku. „Skutečně tam často končí věci, kterými lidé popelnice zaplňují zbytečně. Jde totiž o suroviny, které se dají tříděním dále zpracovat,“ připomněl Luděk Kříž.
Někteří lidé se domnívají, že čas od času by mohli být pracovníci technických služeb vstřícnější. „Na prstech jedné ruky bych spočítal, kolikrát do roka se stane, že popelnici zaplníme a musíme ještě vedle ní postavit tašku nebo igelitový pytel s odpadky. Jsou to výjimečné situace a mě rozčiluje, když tam ty odpadky zůstanou i po svozovém dnu. Poplatky městu platíme a kdybychom si za další poplatek objednali větší popelnici, běžně bychom ji nezaplňovali,“ rozčiloval se majitel rodinného domku v děčínské městské části Bělá.