Brožura nese název Průvodce občana s handicapem a je určena především lidem se zdravotním postižením a jejim blízkým, kteří v ní naleznou veškeré informace o nabízených službách a formách pomoci, které se ve městě Děčíně nacházejí. „Využít ji samozřejmě mohou i lidé, kteří navštíví Děčín, protože tu najdou informace o tom, kde všude jsou bezbariérové přístupy,“ uvedla Dagmar Vávrová, projektová managerka děčínské radnice.
Průvodce také nabízí výběr organizací, jež se postiženými intenzivně zabývají. Jsou zde uvedeny třeba Jurta či Slunečnice, které postižené zaměstnávají, ale i úřad práce či nemocnice. Tvůrci nezapomněli ani na to, aby vozíčkáři věděli, kam se bez problému dostanou za kulturou či na toaletu, pro sluchově postižené uvádí třeba divadlo, jež je vybaveno speciálními sluchátky. „Průvodce určitě není konečný. I když na něm s námi spolupracovali vozíčkáři, praxe ještě ukáže, co v něm chybí,“ poznamenala Vávrová.
Pro lepší orientaci uživatelů služeb je součástí Průvodce i mapa města s označením místa, kde jsou služby poskytovány.
Průvodce byl vydán v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína, který spolufinancovala Evropská unie, státní rozpočet a městská pokladna. Vyšel v nákladu tisíc kusů. Všichni účastníci procesu komunitního plánování obdrží několik výtisků.
Obyvatelé Děčína si mohou brožuru vyzvednout v recepci magistrátu na Mírovém náměstí. Elektronická verze Průvodce se nachází na webových stránkách města .