Hrozba intenzivnějšího šíření kůrovce nenechává v klidu ani majitele a správce lesů na Děčínsku. Výskytu tohoto škůdce zcela zbránit nedokáží, ale chtějí nejrůznějšími ochrannými opatřeními způsobované škody omezit na minimum.
„Kůrovec v lese byl, je a bude. To je neměnná pravda. Nikdy se ho nepodaří zcela zlikvidovat, ale můžeme omezovat jeho šíření. A to se nám zatím daří,“ zhodnotil stávající vývoj v oblasti šéf děčínské správy Lesů České republiky Jiří Toms. Dodal, že veškerá zatímní opatření směřují k tomu, aby v porostech nedošlo ke kůrovcové kalamitě. Jejímu možnému vzniku nahrála teplá zima a v poslední době se riziko šíření znásobilo suchem.
Na skládkách v lesích je stále okolo tří tisíc kubíků dřeva. Je to asi pětinásobně větší množství, než jaké míváme v jiných letech. Tahle nepříznivá situace nastala kvůli polomům, které způsobil nejen lednový orkán Kyrll, ale i následné větrné smrště. Dřevní hmotu se zatím nepodařilo prodat kvůli nedostatečným kapacitám zpracovatelů. Snažíme se zabránit dalším škodám kůrovcem, a proto dáváme více lapačů právě ke skládkám dřeva,“ připomněl děčínský lesní hospodář.
Díky udělené výjimce mohou lesníci v některých oblastech Labských pískovců používat i chemické postřiky, které výskyt škůdce především ve smrkových porostech omezují. Správci lesů také vynakládají nemálo peněz na nákup feromonových lapačů. „Bohužel, mnozí nenechaví návštěvníci lesů tato naše zařízení ničí a nebo je dokonce přenášejí i na jiná místa, kde pak dochází k dalšímu šíření kůrovce,“ zlobil se Jiří Toms.
Podobné nepříjemné zkušenosti mají i lesníci na Šluknovsku. „Máme v revírech spoustu lapačů a lapáků z poražených stromů a čas od času je musíme obnovovat právě kvůli tomu, že je lidé ničí,“ připustil šéf rumburské správy republikových lesů Pavel Bik. Kvůli polomům se lesníci také potýkají s nezvykle velkými zásobami dřeva. To nechávají průběžně odvážet na skládky. „Teď na nich máme asi šest tisíc kubíků hmoty a musíme čekat, až se uvolní nápor na zpracovatelské kapacity,“ upřesnil lesní hospodář.
Ochranná opatření proti kůrovcové kalamitě musí dělat i správci obecních a městských lesů. „Do porostů jsme rozmístili hlavně feromonové lapače. V nejvíce postižených místech, jako je oblast Chlumu, Lesné, Chmelníku a Popovického vrchu, jich máme několik desítek,“ uvedl správce děčínských městských lesů Antonín Novák.