Neklidné spaní mají obyvatelé Dolního Žlebu u Děčína. Stále více je totiž ruší projíždějící vlaky. Proto chtějí, aby železnici od okolní zástavby oddělovala protihluková bariéra.
„Samozřejmě tenhle problém vnímáme daleko citlivěji v létě, protože spát při otevřených oknech není skoro vůbec možné,“ posteskl si šéf občanského sdružení Dolní Žleb Vladimír Puchýř.
Do řešení přetrvávajících těžkostí se zapojil také senátor za děčínský okres Josef Zoser, který je zároveň předsedou Hospodářské a sociální rady regionu. „Jsem připraven v této záležitosti nadále jednat s představiteli rezortu dopravy, zatím jsem na problém dopisem upozornil náměstka ministra Vojtěcha Kocourka,“ uvedl senátor.
Lidé v Dolním Žlebu mají smůlu v tom, že k modernizaci trati v jejich obci došlo v době, kdy se investor ještě nemusel řídit tak přísnými hygienickými normami a dalšími předpisy jako v případě následných železničních staveb. „Na dalších úsecích koridoru z Děčína do Prahy se odhlučnění trati v zastavěném území stalo běžnou součástí.
Chceme proto dosáhnout zjednání nápravy i v Dolním Žlebu,“ vysvětlil jednatel děčínské hospodářské a sociální rady Vladimír Špinar. Sám dlouhá léta pracoval u Českých drah a problematiku železničního provozu v regionu důvěrně zná.
Do výstavby prvního železničního koridoru v úseku od státní hranice s Německem do Děčína a dále přes Prahu do Břeclavi vynaložit stát několik desítek miliard korun. Potřebné peníze by se proto mělo podařit sehnat i na postavení zhruba půl kilometru dlouhé protihlukové bariéry v Dolním Žlebu. Řádově půjde o výdaje několika milionů korun.
„Finanční prostředky na tuto investici mají být zahrnuté do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok. Bude záležet na tom, jak plánované výdaje podpoří poslanci při projednávání dokumentu v Parlamentu,“ informoval Vladimír Špinar.
Počet osobních i nákladních vlaků, které projíždějí Dolním Žlebem, rok od roku stoupá. „V roce 2004 tam projelo oběma směry necelých dvacet tisíc souprav. Loni jich už ale bylo skoro sedmadvacet tisíc,“ uvedl Petr Florián z děčínské železniční stanice.
Dolnožlebští očekávají, že se stávajících potíží po výstavbě protihlukové stěny zbaví. „Podobné bariéry se staví z betonu, dřeva i prosklené. Myslím, že v našem případě by byly nejvhodnější právě prosklené, aby zůstal zachován výhled na údolí Labe. Tenhle požadavek má i podporu ochránců přírody z CHKO Labské pískovce,“ připomněl Vladimír Puchýř.
Úplná spokojenost s podmínkami pro cestování vlakem nepanuje ani v Prostředním Žlebu. Cestující tam trápí špatný přístup k tamní železniční zastávce. Na tento problém si stěžují zejména starší lidé. Úprava přístupové cesty si vyžádá asi pět milionů korun, došlo už ke zpracování projektové dokumentace.