V letošním roce se například podařilo získat pro jednu krásnolipskou firmu několikamiliónovou dotaci na nákup nového laseru a vytvořit tak více než patnáct nových pracovních míst.
Poradenské centrum podnikatele upozorňuje, že stále mají možnost získat dotace z evropských fondů i ze státního rozpočtu. V současné době je otevřeno více než osm dotačních programů, a další čtyři dotační programy (Nemovitosti, Školící střediska, Poradenství a ICT a strategické služby) budou otevřeny během druhé poloviny roku 2007.