Škody na majetku obcí a kraje po větrné kalamitě byly malé. Města opravovala především drobná poškození a peníze uvolněné z ministerstva pro místní rozvoj čerpala minimálně. Větší škody způsobil vítr v lesích, zejména na Děčínsku.
V celém kraji vichřice poničila minimálně 140.000 metrů krychlových dřeva, z toho 110.000 připadá na státní lesy, nejvíce u lesní správy Rumburk. Kvůli možné kůrovcové kalamitě lesáci zpracovali převážnou část polomů do poloviny června.
Po odstranění popadaných stromů v kraji zůstalo asi 100 hektarů holin, na kterých se Lesy ČR chystají na jaře 2008 vysázet 550.000 stromků. Více než z 30 procent budou holiny osazovány listnatými stromy, které podle lesníků v budoucnu zajistí větší odolnost lesa proti škůdcům a větru.
Drobné škody způsobila vichřice na majetku v Rumburku. „Žádné závažnější poškození budov jsme v lednu neměli,“ uvedla rumburská místostarostka Alena Winterová. O dotaci na odstranění škod v Rumburku nežádali.
Rychlost větru dosahovala v lednu na horách v kraji přes 150 kilometrů v hodině. Na Milešovce naměřili vítr o rychlosti 170 kilometrů v hodině a na Kočkově 158 kilometrů v hodině, což byla nejvyšší rychlost v historii meteorologické stanice.