Porodnost na Děčínsku mírně stoupá. I v našem okrese se tedy potvrzuje celorepublikový trend, že na svět přivádějí v současné době své potomky takzvané silné ročníky, jejichž rok narození začíná číslem devatenáct set dedmdesát.
Zatímco se v loňském roce za první pololetí v děčínské porodnici narodilo tři sta šedesát dva dětí, letos jich bylo čtyři sta padesát. „Může to být ale částečně také tím, že začátkem roku se v ústecké ale také v teplické porodnici malovalo, a tak do Děčína jezdily i maminky odtamtud,“ uvedla Zdeňka Machačová z odboru vnitřních věcí Děčínského magistrátu.
Přestože v jiných částek republiky se v drtivé většině rodí podstatně více dívek než chlapců, děčínská porodnice je v tomto případě výjimkou. „Co do počtu dětí narozených za první pololetí letošního roku, bylo dvě stě dvacet dívek a o pět více chlapečků. Mezi nejoblíbenější jména patří v tomto roce právě v Děčíně Matěj, Martin, Matyáš a Filip, u dívek vede například Kristýna, Adéla, Nikola a Tereza.
Také v porodnici v Rumburku letos zaznamenali o něco více přírůstků. „Loni se v naší porodnici narodilo během prvního pololetí dvě stě dvacet devět dětí, letos to bylo dvě stě čtyřicet,“ uvedla matrikářka z rumburské radnice Radka Rezková. Dodala však, že evidenci poměru dívek a chlapců si ale nevedou.
Nárůst dětí zaznamenávají i menší města v děčínském okrese. Například Petra Dolečková z českokamenické matriky uvedla, že v jejich městě do června přibylo třicet dva nových občánků. „V loňském roce jich bylo za stejné období dvacet devět, tedy o tři méně,“ dodala. Nejoblíbenějšími jmény jsou podle matrikářky Jakub, Jan a Michal, u dívek zase rodiče často volí jména Vendula, Lucie a Barbora. „Rodiče se ale začínají vracet i k tradičním českým jménům, jako je například František, Jaroslav, nebo Marie,“ doplnila Petra Dolečková.