Se saskou policicí z Pirny spolupracuje děčínská už několik let. Vzhledem k tomu, že 1. ledna příštího roku se vstoupí Česká republika do Schengenského prostoru, odpadnou hraniční kontroly. Ty budou prováděny právě v příhraničních oblastech formou siilničních kontrol.
Hlídky policejních sborů spolu s pracovníky celní správy se soustředily zejména na kontrolu nákladní a kamionové dopravy. „Zaměřili jsme se hlavně na mezinárodní dopravu zboží, aby se tak eliminoval případný dovoz falešných značek nebo nelegálního odpadu,“ uvedl Michal Vištejn z děčínského dopravního inspektorátu. Předmětem kontrol byly také tachografy.