Kurzy připravila a koordinovala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska financovaného z Evropské unie a iniciativy EQUAL.
Cílem vzdělávacích kurzů je zvýšit kvalifikaci lidí, kteří mají zájem o oblast cestovního ruchu a rádi by v ní našli své profesní uplatnění. „Snahou je podpořit rozvoj šetrného cestovního ruchu a tím rozvoj celého regionu,“ řekla Dana Štefáčková ze společnosti České Švýcarsko.