Z ní vyplývá, že bude přednostně podporovat individuální výstavbu rodinných domků, a to formou zainvestování sítí a prodejem připravených parcel včetně přístupových cest. Koncepce pamatuje i na ty, kteří stavět nechtějí, naopak po obci požadují byt. Žádosti přijímá malšovická radnice a o přidělení bytu rozhodnou zastupitelé.