Zaměstnanost abstinujícího alkoholika nebo narkomana, který se právě vrátil y léčebny, by podle personalistů neodmítla většina oslovených firem v okrese. Lze to tedy brát jako dobrou zprávu o tom, že tolerance lidí se vůči těm, kteří za sebou nemají zrovna nejlepší minulost, zlepšila. Dříve klientům Doléčovacího centra, které je zaměřené právě na bývalé uživatele drog, zajišťovalo práci Centrum sociálních služeb. "Chráněnou práci jsme ale zrušili, je potřebá vést je k samostatnosti, a tak si práci hledají většinou sami," uvedl ředitel CSS Petr Maršoun. Jeho slova potvrdil také Marek Hošek, vedoucí Doléčovacího centra v Děčíně. " Všem našim klientům se během jednoho měsíce podaří práci bez problému najít, a to i vzhledem k jejich často komplikované minulosti," řekl Hošek. Mnoho z nich nemá například dokončené vzdělání nebo mají záznam v trestním rejstříku. Dodal, že ani sami klienti se v práci nebo při jejím hledání necítí stigmatizovaní svou minulostí.
Skutečností je, že díky zázemí, které jim D-Centrum poskytuje, mohou vzít i hůře placenou práci. " Ta často bývá odrazovým můstkem k tomu, aby se rychleji a lépe začlenili do společnosti," doplnil Hošek. Zrušení " skleníku " v podobě chráněné práce byl podle pracovníků D-Centra dobrý krok. Například ve firmě Benteler Rumburk minulost zaměstnanců neřeší.
„Především se většinou ani nedovíme, že se jedná o abstinujícího alkoholika nebo narkomana, pokud nám to nesdělí on sám,“ uvedl Ondřej Kout z firmy Benteler Rumburk. Dodal ale, že ani on ani firma s tím nemají problém. „O jednom zaměstnanci to dokonce vím a mohu říct, že ve mně jeho odhodlání abstinovat vyvolává spíš hluboký obdiv než nedůvěru,“ řekl Kout. Podle něj firma předsudky netrpí, ani co se týká propuštěných vězňů. „Trest si odpykali a nám už nepřísluší nikoho soudit, život je mnohdy složitější, než bychom si přáli,“ dodal Kout.
Ani pro děčínskou firmu Chart Xerox není případné zaměstnání člověka s alkoholovou nebo drogovou minulostí problém. „Pokud bude svou práci vykonávat svědomitě, není proč řešit jeho minulost,“ uvedla personalistka Jitka Dědičová.
V podniku Alcan Děčín Extrusions, s.r.o. jsou sice opatrnější, nicméně ani jejich postoj není zamítavý. Podle personálního ředitele Ladislava Oršuly záleží především na osobním kontaktu. „I když se pro někoho možná nabízí jasně odmítavá odpověď, musel bych s případným zájemcem tohoto typu osobně mluvit,“ řekl ředitel. Uvedl také, že by nerad paušalizoval, a proto by hodně záleželo právě na osobním kontaktu. „Nejde nikoho apriori odsuzovat a odmítat, a proto opakuji, že by především záleželo na rozhovoru s ním,“ doplnil personální ředitel.