Benešovská radnice chystá rozšíření plakátovacích ploch ve městě. V současné době jich má k dispozici celkem pět a všechny spravuje sama.
„Radě města jsem navrhnul možnost rozšíření stávajících reklamních výlepových ploch o dalších pět lokalit,“ uvedl benešovský místostarosta Radek Lekner a zároveň doporučil jejich lepší údržbu.
Městská rada prozatím odsouhlasila tři z navrhovaných míst a pověřila odbor výstavby a životního prostředí, aby prověřil možnosti umístění a rozhodl i o nejvhodnější formě nových reklamních ploch.
O tom, co se děje nejen ve městě, se lidé budou moci dozvědět v brzké době nově například z tabule v průchodu mezi fotbalovými hřišti, nedaleko Tesca či u koupaliště.
Stávající vývěsky čeká v brzké době úprava. Některé z nich jsou dlouhou dobu neudržované, jiné již nevyhovují technicky.
Město chce zcela zlikvidovat plakátovací plochu u Benaru O1.
Je v nejhorším stavu. „Pokud by se ji ale náhodou podařilo opravit, pokusíme se jí najít vhodnější místo. Zde je podle mého názoru nevyužitá a jinde by lépe plnila svůj účel. Upotřebení by našla například na cestě na Sokolský vrch,“ doplnil vedoucí Služeb města Ivan Neliba.