Už zítra vyrazí stovky dětí z děčínského okresu na letní tábory. O ty je mezi dětmi i jejich rodiči stále velký zájem, a tak byly některé z nich zaplněné už začátkem roku.
„Letos pořádáme pět běhů po dvou stech dětech a všechny z nich jsou už zcela naplněné,“ řekla Drahomíra Kultová z Domu dětí a mládeže Teplická. Z původního tábořiště v Jetřichovicích, kam DDM Teplická s dětmi jezdil řadu let, se letos tábory přemístily do areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. „Letní tábory nás zcela vytížily, a tak nám nezbývá čas na jinou prázdninovou činnost. Nikdo z nás si v létě ani nevyčerpá dovolenou, ale děláme to rádi, “ dodala Kultová. Proto také nebude Dům dětí a mládeže letos pořádat příměstský tábor.
Uspořádat letní tábor s sebou ale nese spoustu práce dlouhou dobu před jeho zahájením. „Kromě zajištění vhodného objektu, souhlasu hygieniků a potvrzení například o kvalitě vody, je samozřejmostí nasmlouvat v blízkosti tábora také lékaře, který je k dispozici v případě potřeby ve dne v noci,“ uvedla Marie Nedvědová z DDM Březiny. Také se musí zohlednit i zdravotní stav dětí nebo to, je-li dítě třeba neplavec. „Podle toho také zařazujeme děti do skupin,“ vysvětlila Nedvědová. Dodala, že rodiče by měli rozhodně do dotazníků, které vyplňují před odjezdem dětí na tábor, psát pravdu a důležité skutečnosti nezatajovat. DDM Březiny požádá letos i dva běhy zahraničních táborů, a to v Chorvatsku, ale také tábor zájmového kroužku leteckých modelářů, který je jako každý rok na letišti v Roudnici nad Labem. Dům dětí a mládeže reagoval na zájem rodičů, a proto bude o prázdninách fungovat také příměstský tábor. „Pro děti zajistíme samozřejmě pitný režim i stravu a využijeme všechny prostory našeho zařízení,“ vysvětlila Nedvědová. Dodala, že tento tábor je ale také zcela naplněný.
Letní tábory pořádád také DDM Letná. Děti vyjedou doPoslova Mlýna v Doksech ale také do zahraničí, a to do Itáliie. Příměstský tábor, který dům pořádá, bude letos zaměřený také na angličtinu. Letná spolupracuje s občanským sdružením Indigo, kterému pomáhá se zajištěním tábora v Jílovém, kam vyjede na prázdniny dvacet romských dětí.