„Projekt jsme rozjeli v lednu letošního roku a jeho realizací dojde nejen ke zkvalitnění vzdělávání na naší škole, ale i ke zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z romské komunity a osob předčasně opouštějících vzdělávací systém,“ vysvětlila učitelka Lucie Hanková. Žáci se zatím zúčastnili devíti kurzů. „Uskutečněné kurzy měly u žáků úspěch a věříme, že si z nich naši žáci odnesli vše potřebné pro svůj další rozvoj,“ podotkla Lucie Hanková.