Stavbaři tam včera předali do užívání asi třísetmetrový úsek komunikace, která se v důsledku dřívějšího poškození povodněmi i vlivem frekventované dopravní zátěže propadala.
„Museli jsme tady odtěžit část komunikace a založili jsme železobetonové opěrné zdi, které zabrání dalšímu trhání krajnice vozovky směrem k Labi,“ vysvětlil stavbyvedoucí ústecké dodavatelské firmy AZ Sanace Petr Ujfaluši. Práce v nejvíce poškozeném úseku si vyžádaly zhruba dvacet milionů korun a stavbaři je zvládli za tři a půl měsíce.
Sanační zásahy do silničního tělesa poblíž Hřenska by měly pokračovat ještě v několika místech. O tom, kdy a v jakém rozsahu ke zpevnění a v některých místech i rozšíření komunikace dojde, nebylo zatím rozhodnuto. Práce si opět vyžádají několik desítek milionů korun a bude záležet na tom, jestli se podaří Ředitelství silnic a dálnic potřebné peníze získat.