Lidé se zrakovým nebo sluchovým postižením se budou při cestování autobusy městské hromadné dopravy v Děčíně moci lépe orientovat. Přispěje k tomu postupné vybavování vozů digitálními displeji i zvukovými hlásiči jednotlivých zastávek.
„Dohodli jsme se na tom s vedením dopravního podniku města. Je to zároveň jeden z konkrétních výstupů Komunitního plánování sociálních služeb města Děčína. Projekt, který jsme realizovali za finanční spoluúčasti Evropské unie, státního a městského rozpočtu, k poslednímu červnu končí. To se ale nedá říci o samotném řešení problémů v sociální oblasti. Tady nás teprve spousta práce čeká,“ uvedla projektová manažerka děčínského magistrátu Dagmar Vávrová.
Město se odpovědnosti z avytváření podmínek pro spokojenější život všech obyvatel nezříká. To se týká i specifických potřeb třeba při budování bezbariérových vstupů do budov, odstraňování překážek na komunikacích včetně vhodně řešených chodníků nebo parkovacích míst pro auta zdravotně postižených lidí. „První komunitní plán města ale obsahuje i řadu dalších úkolů a cílů, na jejichž uvedení v život se musí podílet mnozí další partneři,“ připomněl děčínský primátor Vladislav Raška.
Lidé, kteří ve čtyřech koordinačních skupinách mapovali sociální problematiku Děčína, považují zpracování komunitního plánu za první významný krok. Mezi dílčí splněné úkoly se už brzy zařadí vydání „Průvodce občana s handicapem“. Lidé se zdravotním postižením a jejich blízcí v brožurce najdou informace, jaké služby a pomoc jednotlivé subjekty ve městě nabízejí. „Myslím, že tohle je určitě přínosem a osobně si cením i toho, že neziskové organizace v této oblasti našly cestu ke spolupráci,“ uvedla Irena Lenghartová z děčínské pobočky Svazu tělesně postižených.
Podobně reagovali i zástupci dalších zapojených složek. „Neměly by vznikat služby, které nikdo nevyužívá a nebo o nich ani neví. A naopak by pozornost měla patřit podpoře takových aktivit, které jsou potřebné. Důležitá je i vzájemná propojenost informací. V tom sehrává a měl by do budoucna ještě více sehrávat svoji významnou roli právě komunitní plán,“ zdůraznila Marie Gutová z děčínského úřadu práce.