Děčín – italské Bibione, to je cesta dlouhá osm set sedmdesát kilometrů. Pokud k tomu přidáme ještě dvacet kilometrů, je to délka všech příkopů na Děčínsku, o něž se musí starat silničáři ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.
„Mně vadí, že někde jsou úplně zarostlé patníky, což je zejména v noci nepříjemné,“ řekl Jiří Homolka z Děčína. Hodně řidičů si také stěžuje, že pokud silničáři trávu nesekají, snadno může dojít ke kolizi se zvěří. Pokud totiž vyskočí z vysoké trávy, řidič může reagovat až na poslední chvíli.
Aby k takovým případům nedocházelo, musí silničáři pravidelně trávu sekat a porosty ořezávat tak, aby nezakrývaly dopravní značky či výhled do křižovatky.
„A to v jarních a letních měsících pravidelně dělají, řidiči je občas i na zarostlé značky upozorní,“ řekl František Janačík, z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.
V letošním roce museli silničáři sekání travin v příkopech u silnic, vzhledem k jaru s nadprůměrnými teplotami, zahájit přibližně o čtrnáct dní dříve. Oproti jiným rokům je růst trávy intenzivnější. Podle Františka Janačíka mají na údržbu silnic na Děčínku silničáři vyčleněno skoro třicetčtyři miliony korun. Je to však částka, která musí pokrýt jak zimní, tak i letní údržbu.
Také dopravní policisté upozorňují na to, že za technický stav komunikací zodpovídají jejich správci, nikoliv policie. „Technický stav znamená i čitelnost dopravních značek i to, zda někde nechybí,“ uvedla Jana Musilová z děčínského dopravního inspektorátu. Doplnila, že v případě dopravní nehody, jež se stane kvůli chybějící nebo špatně viditelné značce, nese odpovědnost správce komunikace. „Případ musí být samozřejmě jasný. O viníkovi rozhoduje správní orgán,“ dodala Musilová.