Rodí se více dětí a lidé stále častěji hledají bydlení v obcích, kde mají možnost výstavby vlastních rodinných domků a za prací většinou raději dojíždějí do měst. Tam počet obyvatel buď stagnuje a nebo dokonce spíš klesá. Vyplývá to z některých statistických srovnání v děčínském regionu.
„Za posledních dvanáct let zaznamenáváme trvalý úbytek počtu obyvatel. Zatímco na konci roku 1995 jich měla Česká Kamenice 5 671, v letech následujících to bylo vždy méně. Údaj k poslednímu prosinci loňského roku hovoří o počtu 5 463 obyvatel,“ vysvětlila vedoucí hospodářsko-správního odboru českokamenické radnice Marie Palečková.
Co se týče například porodnosti, její nárůst vykazuje Česká Kamenice zejména v posledních čtyřech letech. Rekordní byl například loňský rok se šestašedesáti narozenými dětmi. V roce 1996 to bylo jen šestatřicet občánků. „V loňském roce se ale z našeho města odstěhovalo 142 lidí, což je ve sledovaném období vůbec nejvyšší počet,“ dodala Marie Palečková.
Trvalý pokles obyvatel zaznamenává Děčín. Na počátku roku 2000 to bylo 52 761 lidí a pak jich každoročně ubývalo Údaj k dvacátému červnu letošního roku hovoří o stavu obyvatel 50 852.
„Neustále se zvyšovaly počty narozených dětí, ale v těch dílčích ročních statistikách především v předchozích letech nad porody převažovala úmrtí. „ uvedla Barbora Vechová.
Velice nepříznivým faktem pro magistrátní město je i poměr mezi přistěhovalými a odstěhovalými. Převažují lidé, kteří Děčín opouštějí. Nepřesvědčivěji to dokládá srovnání za loňský rok. Do Děčína se přistěhovalo 346 lidí, ale odstěhovalo se jich 888. Hrozba pokračujícího celkového poklesu obyvatel až pod hranici padesáti tisíc by přitom měla pro město negativní dopad na přerozdělování vybraných daní podle počtu obyvatel. Roční ztráty by se pohybovaly v milionových částkách.
„Hledáme cesty, jak odliv obyvatel z Děčína zastavit nebo výrazně omezit. Jednou z motivací je i podpora individuální výstavby poskytnutím až čtvrtmilionového příspěvku na inženýrské sítě k rodinným domkům,“ připomněl děčínský primátor Vladislav Raška.
Počty obyvatel se příliš nemění v Jílovém, pohybují se neustále na hranici 5 300. „Ty úbytky a přírůstky se pohybují každoročně na úrovni několika desítek. Loňský rok přinesl příznivou statistiku v přirozeném přírůstku, protože se ve městě narodilo pětapadesát dětí a zemřelo 44 obyvatel,“ tvrdil místostarosta Václav Zibner. Jílové má přitom šanci na další zvýšení počtu obyvatel za předpokladu, že se tam podaří uskutečnit projekt uvažované výstavby asi stovky rodinných domků.
Trvale přibývá lidí v některých menších obcích Děčínska. Například v Těchlovicích. „Teď je aktuální stav 520 obyvatel. Na konci roku 1997 u nás žilo 434 lidí. V poslední době přibylo několik rodinných domků a další se k výstavbě připravují. Je tedy předpoklad, že bude přibývat i obyvatel,“ uvedla pracovnice obecního úřadu Jan Trlicová.