Jde o úsek v délce zhruba tří kilometrů, který tvoří součást napojení na cyklistickou trasu z Vídně do Hamburku. Skoro sedmnáct set metrů nově zahajované části cyklostezky má charakter dočasné stavby.
„Při uvažované stavbě vodního díla by byla nahrazena cyklostezkou na příjezdové komunikací k plavebnímu stupni. Součástí trvalé stavby cyklostezky je přeložka vodovodu v celém dotčeném území,“ vysvětlila mluvčí děčínského magistrátu Barbora Vechová.
Stavbaři mají cyklostezku dokončit k poslednímu květnu příštího roku. Stavba bude na obou koncích označena a bude uzavřena pro průjezd vozidel, cyklistů i pro pěší. Samotní cyklisté mohou po dobu stavby využívat místní komunikaci z Prostředního Žlebu do Čertovy Vody nad tratí a napojit se na stávající cyklostezku v Dolním Žlebu.