Některé neziskové a příspěvkové organizace na Děčínsku budou muset proškolit své sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Podle nového Zákoníku práce totiž musejí mít všichni, kdo pracují s klienty v přímé péči, do dvou let akreditované zdravotnické kurzy. To však může některé organizace finančně zatížit. Cena za kurzy, které nesmějí být kratší než sto padesát hodin, se pohybuje okolo deseti tisíc korun na osobu. Proto se subjekty, kterých se zákon týká, většinou snaží získat peníze na proškolení svých zaměstnanců pomocí projektů. „Bude to pro nás finančně ale i administrativně docela náročné, protože proškolení se týká osmi našich pracovníků,“ řekla vedoucí občanského sdružení Slunečnice Šárka Dostálová. Dodala, že rozpočet sdružení plánuje dlouhou dobu dopředu, a tak se budou snažit získat finanční prostředky právě z grantů. „Naše pracovníky musíme ale vzdělávat neustále, aby dosáhli na standardy, které jsou v některých věcech dost přísné,“ doplnila Tůmová. V případě, že by povinné vzdělávací kurzy neabsolvovali, nemohli by práci s klienty už dále vykonávat. A to i přesto, že se v práci s klienty osvědčili.
„Většinu našich zaměstnanců jsme proškolili ještě před účinností nového zákona,“ řekl ředitel Domova důchodců v České Kamenici Rudolf Suchý. Dodal, že zbývá proškolit už jen dvě nové pracovnice. Finanční zátěže se ale neobává. „Zúčastní se totiž kurzů, které jsou celé hrazené Evropskou unií,“ řekl ředitel. Dodal, že možnosti, jak proškolit zaměstnance bez finanční účasti organizace, se vždy najdou.
Zatím jediným poskytovatelem akreditovaných kurzů v okrese bude od října Střední zdravotnická škola v Děčíně. Vzdělávací programy se zaměří právě na pracovníky v sociálních službách pro přímou obslužnou péči a pečovatelskou činnost. „Kurz bude trvat sto padesát sedm hodin a bude rozložen na dobu šesti měsíců,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Volf. Kromě základů první pomoci a péče o nemocné je předmětem kurzu například psychologie, etika a poradenství v sociální oblasti. „Přestože kurz odstartuje až v říjnu, je o něj už teď poměrně veliký zájem,“ dodal ředitel.