Děčínský zámek bude od počátku příštího roku samostatnou příspěvkovou organizací města. Ke stejnému datu ukončí svoji činnost stávající organizace Zámek a kulturní středisko (ZaKS). Rozhodli tak děčínští radní.
„Tohle rozhodnutí mimo jiné znamení, že kino Sněžník přejde pod správu městského divadla a veškeré probíhající kurzy převezme Evropský institut vzdělávání. To je už dříve vytvořené sdružení Evropské obchodní akademie, gymnázia, ZŠ Komenského náměstí a do projektu vstoupilo i město,“ informovala mluvčí magistrátu Barbora Vechová.

Čtyři varianty

Vedení města se zabývalo čtyřmi variantami nového uspořádání a všechny předpokládaly osamostatnění zámku. „Na jeho obnově, smysluplném využití a zpřístupnění veřejnosti město usilovně pracuje. Provoz zámku je už natolik náročný, že vytvoření samostatné příspěvkové organizace se stalo nutností z organizačních i ekonomických důvodů,“ vysvětlil děčínský primátor Vladislav Raška. Dodal, že ředitel zámku vzejde z vyhlášeného výběrového řízení.

Kino bylo ztrátové

Uskutečněná analýza hospodaření stávající příspěvkové organizace ZaKS ukázala, že provozování kina a vzdělávací kurzy jsou ztrátové a město vynakládá nemálo peněz na jejich životaschopnost.
„Nicméně tyto činnosti zůstanou zachované i v novém modelu fungování. To je pro obyvatele města ta nejpodstatnější zpráva,“ připomněl vedoucí odboru školství a kultury děčínského magistrátu Dalibor Deutsch. Právě z podkladů tohoto odboru a ze stanovisek kulturní komise a komise pro výchovu a vzdělávání vycházeli děčínští radní při svém rozhodování o tom, kterou z nabízených variant upřednostnit.
Mezi zvažovanými možnostmi byl také návrat ke stavu před rokem 2005 s předpokladem, že by se Kulturní a společenské středisko ve stávajícím sídle v Divišově ulici nadále staralo o vzdělávací kurzy a chod kina Sněžník.

Další možnost

Tam se podle další varianty organizačních změn mělo přesunout vzdělávací středisko s tím, že obě složky si zachovají stávající činnosti v jedné příspěvkové organizaci. Ve hře byla i možnost, že město Děčín zruší vzdělávání a zůstane zachován jenom provoz kina Sněžník. Ani k přijetí této varianty nedošlo. Pouze se výhledově počítá s jiným využitím, pronájmem a nebo prodejem budovy v Divišově ulici.
„Při rozhodování o tom, že kino nakonec přejde pod správu městského divadla, jsem se jak v kulturní komisi, tak i na zasedání rady města zdržel hlasování. Na druhou stranu navrženou změnu, o které musí ještě rozhodnout zastupitelé, chápu jako logické sloučení i možnost zefektivnění a koordinace kulturních aktivit,“ uvedl ředitel divadla a děčínský radní Petr Michálek.