Bivakovat při vandru po Českém Švýcarsku kdesi pod skalním převisem jen s celtou a dekou býval kdysi docela běžný zvyk. Jenže podobné přespávání už několik let trampům nedovoluje návštěvní řád národního parku.
„Bohužel, čas od času objevují naši strážci stopy, které nasvědčují tomu, že tam přespali právě nahodilí nocležníci. Nejsou to trampové v pravém slova smyslu, protože ti po sobě nezanechávali nepořádek a chovali se k přírodě ohleduplně. Nezůstávaly po nich poházené plechovky od konzerv nebo petky a další odpadky,“ posteskl si mluvčí národního parku Antonín Votápek.
Na území Českého Švýcarska je vyhrazené jediné místo, které slouží k prázdninovému pobytu. Jde o palouk v sousedství potoka Jetřichovická Bělá nedaleko Dolského mlýna. „Právo využívat tamní lokalitu k táboření získali ve správním řízení děčínští skauti. Nikde jinde podobné pobyty povolené nejsou,“ dodal Votápek.
Lidé, kteří by přece jen nechtěli respektovat zákaz táboření a rozdělování ohňů na území parku, musí zároveň počítat s následnými sankcemi. „Ty se pohybují od několika stokorun až po tisícikorunovou blokovou pokutu. V závažnějších případech je to i více,“ tvrdil ředitel parku Zdeněk Patzelt. Odhalovat provinilce pomáhají od letošního roku společné hlídky policistů a strážců přírody.
„Vyšli jsme vstříc správě národního parku a uvolňujeme pro tyto služby i naše příslušníky, kteří v chráněném území dohlížejí na klid a pořádek,“ uvedla mluvčí ústeckého oblastního ředitelství Cizinecké a pohraniční policie Eva Hauková.
Návštěvní řád není samolibou směrnicí správy národního parku, ale vychází ze zákona o ochraně přírody. „Znamená to, že riziku pokuty se vystavují i ti táborníci, kteří bivakováním poruší zákaz táboření. A nesejde vůbec na tom, že se dokáží ke svému okolí chovat maximálně ohleduplně. Ty podmínky zákazu jsou platné pro všechny stejně,“ připomněl mluvčí parku.
Vůbec nejzávažnějšího porušení návštěvního řádu se dopouštějí ti, kteří si v Českém Švýcarsku rozdělávají ohně. „V tom lepším případě najdeme zbytky ohniště. Jenže v parných letních dnech a při dlouhodobějším suchu tohle bývá vždy velká hrozba rozsáhlejších požárů. Pár takových ničivých ohňů už jsme tady měli. Lidé jsou prostě nepoučitelní,“ postěžoval si strážce parku Jan Lobotka.
Zájem táborníků se upíná i k prázdninovým pobytům na území chráněné krajinné oblasti.
„Na letošní léto se nám sešlo už asi deset takových požadavků. Tam, kde to zákon o ochraně přírody umožňuje a s povolením pobytu souhlasí vlastník pozemku a příslušná obec, se snažíme vyjít vstříc. Samozřejmě, musíme se vždy přesvědčit o tom, že se nejedná o místo, kde by mohlo dojít k poškození přírodně cenné lokality. Ty pobyty povolujeme například v oblasti rybníka na Staré Olešce a několika dalších místech,“ vysvětlil Karel Stein z děčínské správy Labských pískovců.