Na dlouhotrvající sucho lamentují i samotní vodohospodáři z Povodí Labe. Chtějí sice využít nižších vodních stavů k dokončení prací na odstraňování škod, které v Děčíně a blízkém okolí způsobila loňská jarní povodeň, ale pro přesun techniky potřebovali už o víkendu více vody.
„Zlepšení plavebních podmínek nenastalo a nemohli jsme vyčkávat na další vývoj situace. Proto jsme už v sobotu nechali přepravit potřebnou mechanizaci suchou cestou, tedy po silnici,“ vysvětlil technik děčínského pracoviště vodohospodářů Jiří Mach.
V oblasti Děčína tak budou nějakou dobu operovat dva říční bagry Komatsu. Jeden kotvil u břehu Labe Na Starém Městě už dříve. Speciální techniku potřebují vodohospodáři hned na několika místech.
„Rozsáhlejší akcí, kterou nechal náš podnik zajišťovat dodavatelskou firmou, je odstraňování povodňových škod na vjezdu do přístavu Rozbělesy. Předpokládá se i další využití této techniky na některé jiné práce, jejichž rozsah a zaměření bude teprve upřesněno,“ uvedla vedoucí ústeckého střediska Povodí Labe Pavla Zajícová.
Říční bagr, který do Děčína dorazil právě o víkendu a je majetkem Povodí Labe, se bude podílet na vynucených nebo plánovaných úpravách řeky. Posádka speciálního plavidla už některé práce zahájila v neděli. V příštích dnech bude říční bagr odstraňovat naplaveniny pod tankovým brodem Nebočady. Tedy v místě, které bylo na řece vytipováno jako přechodová cesta pro případ, že by armáda potřebovala přesouvat právě tanky mezi oběma labskými břehy.
„Pak se Komatsu přemístí na takzvané dobkovické esíčko, kde jsme už začali kontrolovat stav plavební dráhy a na základě zjištěných poznatků tam dojde i k potřebným úpravám dna,“ poznamenal technik Povodí Labe. Posádka podnikového říčního bagru bude mít práci i ve vymezeném prostoru na novém překladišti v Loubí. V místech, která jsou vymezena jako kotviště lodí, se usadily naplaveniny. Přinesly je tam zřejmě vody Ludvíkovického potoka.
„Loňská jarní povodeň způsobila v nejbližším okolí Děčína škody za více než třináct milionů korun. Některé už byly částečně odstraněny a další práce pokračují. Jejich ukončení předpokládáme v příštím roce, záležet bude na dostupnosti finančních prostředků“ uvedl mluvčí státního podniku Povodí Labe Milan Jirásek.