Slavnostně ho zakončili v aule biskupského gymnázia.
Krátké projevy pak přednesli ti, kteří stáli u zrodu této školy – senátor Josef Zoser, starosta města Josef Poláček, ředitel VOŠ a SPŠ Jan Hodničák, či Zdeňka Vajsová,Všichni pak popřáli třinácti studentům mnoho úspěchů nejen při vlastní zkoušce, ale i v rámci dobrého uplatnění ve svých zaměstnáních, nebo dalších studiích.
Ke zdárnému ukončení studia muselo 12 studentů v oboru Informatika ve státní správě – veřejnoprávní činnost a jeden student v oboru Informatika ve státní správě – informační technologie s úspěchem ukončit všechny tři ročníky, obhájit písemnou Absolventskou práci a prokázat před komisí a svými učiteli své vědomosti v předmětech Ekonomika, Psychologie, Sociologie, Státní správa a samospráva, Informační a komunikační technologie a Databázové systémy.